Araç Danışmanlık Sözleşmesi

ARAÇ TAKAS VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Talepte bulunan (Ad- T.C. ve Adres):

Araç Komisyoncusu :

PORTFÖYE UYGUN ARAÇLARIN;

Adedi             :

Cinsi               :

Markası         :          

Modeli            :                     

Plaka No        :          

Yukarıda niteliği yazılı otomobil aşağıdaki şartlarda Bursa Araç Merkezi aracılığı ile ……. ………’a satış yapılacağına istinaden ,

1 – ……….. ……….. otomobili halihazır durumu ile tecrübe edip beğenerek almıştır. Ayrıca ekspertiz raporlarıda komisyoncu tarafından yaptırılarak, talepte bulunana ibraz edilmiştir.

2 – Otomobilin satış bedeli …… -TL olarak belirlenmiştir.

3 – Noter SatışSözleşmesinin yapılmış olduğu ../../…… Tarihinden itibaren otomobilin kullanılması sırasında, kullananın mesuliyeti sıfatıyla doğacak olan maddi ve manevi tüm zarar ve ziyandan alıcı sorumlu olacaktır.

4 – Satıcı devir verme işlemi sırasında üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirecektir. Aksi halde Bursa Araç Merkezi -alıcının uğrayacağı bütün zararları ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5 – Otomobilin Noter Satış Sözleşmesi tarihine kadar olan bütün vergi ve resimleri satıcıya bu günden sonra çıkacaklar alıcıya aittir. Bu işlemin takibi Bursa Araç Merkezi tarafından sağlanacaktır.

6 – Bu sözleşme imzalandıktan sonra, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 178. maddesine göre, taraflardan ALICI, bu aracı almaktan vazgeçtiği taktirde, verdiği kaparoyu geri alamayacaktır. SATICI bu aracı satmaktan vazgeçerse, kaparoyu iade edecek ve kaparo miktarı kadar daha tazminat ödeyecektir. (MADDE 178 – Cayma parası kararlaştırılmışsa, taraflardan her biri sözleşmeden caymaya yetkili sayılır; bu durumda parayı vermiş olan cayarsa verdiğini bırakır; almış olan cayarsa aldığının iki katını geri verir.)

 7 – ALICI, kendilerine bu sözleşmeyi sağlayan Bursa Araç Merkezi, sözleşmenin imzasından itibaren, gerçek satış bedeli üzerinden %2 +KDV tutarında hizmet ücreti ödemeyi kabul ederler.

8 – Anlaşmazlık halinde haksız olan taraf, bu sözleşmede yazılı tazminatlarla birlikte diğer tarafın maruz kalacağı her türlü zarar, ziyan, komisyoncu ücreti, mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretini de ödeyecektir.


9 – Uyuşmazlık çıkması durumunda …… Mahkeme ve İcra Daireleri taraflarca yetkili kılınmıştır.

10 – İşbu satış sözleşmesi aşağıda imzası bulunan tanık huzurunda tanzim ve imza edilmiştir.

11 – Bu sözleşme on bir madde iki sayfadan oluşmaktadır. ../../….

                                    Alıcı                                                               Araç

                                                                                                          Komisyoncusu

                                   Adı Soyadı                                                    Adı Soyadı

                                   İmza                                                              İmza  

Araç Danışmanlık Sözleşmesini indirmek için lütfen tıklayınız