İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi (İETTS)

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi (İETTS) 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13/02/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmelikle birlikte, taşınmaz ticaretinin kayıt altına alınmış işletmeler tarafından güvenli ve sistemli olarak yapılması için önemli bir adım atılmıştır. Önümüzdeki dönemde