İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “kişilerin” ibaresi “işletmelerin” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. “(1) Bu Yönetmelik; gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların ikinci el motorlu

Türkiye Otomobil Tarihinin Gelişimi!

Türkiye ‘de otomotiv endüstrisi tarihini  araştırdığımızda 19. y.y. sonlarına kadar uzanmaktadır. I. Dünya savaşı sonrasında American Foreign Trade firması aracılığı ile Birleşik Devletlerinin Ford ile Chevrolet firmaları, İtalya’ya bağlı olarak İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren bir büro aracılığı, Fiat marka otomobiller ile Türkiye piyasasındaki yerini almıştır. 1929 yılında Ford otomotiv markası İstanbul da ilk montaj denemelerine başlamış,