Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

Sayın Kullanıcı, Bursa Araç Merkezi’e ait http://www.bursaaracmerkezi.com web sitesine ve BAM OTO uygulamasına hoş geldiniz.

“Kullanım Şartları Ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni” siz değerli kullanıcılarımıza web sitemizde ve uygulamamızda yer alan bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir.

Aşağıdaki tanımlar Bursa Araç Merkezi’ne ait http://www.bursaaracmerkezi.com web sitesinin ve BAM OTO uygulamasının kullanımı için önemlidir.

Buna göre;

Kullanıcı/Kullanıcılar: Kişisel verilerini, web sitesinde ve uygulamada yer alan iletişim formlarının talep ettiği bilgileri kendi açık rızaları ile vererek web sitesine ve uygulamaya üye olan veya kişisel verilerini vermeden sadece siteyi ve uygulamayı ziyaret eden gerçek kişileri,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Site: http://www.bursaaracmerkezi.com adresinde yer alan web sitesini,

Mobil Uygulama: Google Play ve Apple Store’da bulunan uygulamayı,

FSEK: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu,

5651 sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’u,
6698 sayılı Kanun: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, ifade eder.

  • KULLANIM ŞARTLARI

KULLANIM ŞARTLARI, ERİŞİM, RİSK VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI, IP ADRESLERİ VE COOKİELER (ÇEREZLER)

1. http://www.bursaaracmerkezi.com sitesi, BAM OTO mobil uygulaması, site ve uygulamadaki tüm dokümanlar Bursa Araç Merkezi’nin mülkiyetindedir. Bu dokümanlar, on-line sisteminde görülmesi için gerekli olması hali haricinde kopyalanamaz, yeniden üretilemez. Yukarıda belirtilenden bağımsız olarak, sitenin ve uygulamanın sayfalarının yazıcı çıktısını kişisel kullanımınız için alabilirsiniz. Yukarıda belirtilen genel prensipten bağımsız olarak Bursa Araç Merkezi, siteden ve uygulamadan wallpaper, screen saver ve diğer programlarını indirme imkânını verebilir. Bu site ve uygulamada yer alan dokümanlar ile ilgili fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikteki her türlü kullanım sonrasında ortaya çıkabilecek yasal sorumluluklar kullanıcıya aittir.

2. Web sitesi veya uygulama ile link oluşturmak isterseniz, bu link BAM OTO ana sayfasına yönlendirilmelidir. (http://www.bursaaracmerkezi.com)

3. Bursa Araç Merkezi tarafından web sitesinin ve uygulamanın virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, http://www.bursaaracmerkezi.com web sitesine ve BAM OTO mobil uygulamasına girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

4. http://www.bursaaracmerkezi.com web sitesinde ve BAM OTO mobil uygulamasında yer alan her türlü fiyat, bilgi, resim, açıklama ve haber (kısaca “bilgi”) sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesinde ve uygulamada yer alan “bilgi”lerin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir enformasyonu, Bursa Araç Merkezi ve Bursa Araç Merkezi yetkili satıcılarından temin etmekle yükümlü olduğunu, web sitesinde ve uygulamada yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle Bursa Araç Merkezi’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

5. Bursa Araç Merkezi, kendi takdirinde olmak üzere sitenin ve uygulamanın içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve http://www.bursaaracmerkezi.com web sitesinde ve BAM OTO mobil uygulamasında kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. Bursa Araç Merkezi, web sitesinin ve uygulamanın hatasız olması için her türlü tedbir almış olmakla birlikte, web sitesinde ve uygulamada mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir.

6. http://www.bursaaracmerkezi.com web sitesindeki ve BAM OTO mobil uygulamasındaki; Bursa Araç Merkezi yetkili satıcıları, Bursa Araç Merkezi’nin ithalatını yaptığı araçların standart ve opsiyonel özellikleri ve yetkili satıcıya tavsiye edilen satış fiyatları ile ilgili bilgiler son güncelleme tarihinde geçerli olan bilgilerdir. Araçlar ve Bursa Araç Merkezi yetkili satıcıları ile ilgili nihai bilgi temini için Bursa Araç Merkezi ve/veya Bursa Araç Merkezi yetkili satıcıları ile temasa geçilmesini önemle rica ederiz. Bu çerçevede Bursa Araç Merkezi, web sitesinde ve uygulamada yer alan bilgilerin (aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe) bir satış teklifi olmadığını ve Bursa Araç Merkezi adına bir taahhüt teşkil etmediğini beyan eder.

7. Resmi makamlardan kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya kullanıcının Bursa Araç Merkezi sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, Bursa Araç Merkezi, kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

Bursa Araç Merkezi web sitesi ve uygulaması ile sahip olduğu tüm alt sitelerinin ve diğer bilgi sistemlerinin güvenliğini sağlamak Bursa Araç Merkezi sorumluluğundadır. Ticari amaçlı, iyi niyetli ya da başka bir amaçla, web siteleri ve diğer bilgi teknolojileri sistemlerinde bulunabilecek zafiyetlerin tespitine yönelik taramalar ve tespit edilebilecek zafiyetlerin suiistimal edilerek sistemlere zarar verilmesi, bilgi sızdırma vb faaliyetler yasa dışıdır. Bu gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi durumunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yaptırım uygulanabilir. Bu gibi girişimlerde bulunulması halinde, Bursa Araç Merkezi yapılan saldırının tipi, saldırı zamanı, saldırgana ilişkin yasa kapsamında toplanan verilerle birlikte hukuki süreç başlatma ve süreç sonucunda para cezası ya da hapis cezasına varacak cezaları talep etme hakkını saklı tutar.

8. Bazı durumlarda, şahsınıza özel olmayan bilgiler toplanabilir. Bu tip bilgilere örnek olarak kullandığınız internet tarayıcısının türü, işletim sisteminiz, sitemize ve/veya mobil uygulamamıza linkle ya da ilanla ulaştığınız sitenin ve/veya mobil uygulamanın domain ismi verilebilir.

9. Web sitesini ve uygulamayı ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza bilgi konulabilir. Bu bilgi, çerez (“cookie“) formatında ya da benzeri türden dosyada olacaktır ve bize birkaç yönden yardımcı olacaktır.

Çerezler, Bursa Araç Merkezi tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarına nereden ve hangi cihazlardan bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandığınızın tespiti de dâhil olmak üzere; web sitesini/mobil uygulamayı/mobil siteyi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.

Bursa Araç Merkezi ayrıca Google, Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır.

Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dâhil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz:https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect

10. 5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Uyarınca Dikkat Edilecek Hususlar

Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesi ve uygulama üzerinde bir başka web sitesine, uygulamaya veya içeriğe erişim imkânı tanıyan link’ler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin Bursa Araç Merkezi ile ilgisi olmadığını ve Bursa Araç Merkezi’nin bu siteleri ve uygulamaları herhangi bir şekilde desteklemediğini veya içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde ve/ veya uygulamalarda yer alan içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sitelerin, uygulamaların ve/veya içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, sitenin ve uygulamanın kullanım şartlarını okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, müspet veya menfi ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan Bursa Araç Merkezi veya ona bağlı herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, sitede ve/ veya uygulamada yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya yeterliliğinin Bursa Araç Merkezi tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesi ve uygulama üzerinde Bursa Araç Merkezi’ne veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair bir materyal bulunabileceğini, Bursa Araç Merkezi’nin bu materyallerle ilgili olarak Sınai Mülkiyet Kanunu’nun düzenlediği yasal haklara sahip olduğunu, bunların Bursa Araç Merkezi izni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, satılamayacağını veya kullandırılamayacağını veya bunlara müdahale edilemeyeceğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Bu sitede ve uygulamada yayınlanan tüm logolar, marka ve kurumsal amblemler ve araç üstündeki model yazıları, Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri vd. ilgili mevzuat ile korunmaktadırlar. Logolar hiçbir şekilde kopyalanamaz ve kullanılamazlar. Kullanıcı/Kullanıcılar, Bursa Araç Merkezi logosunun veya web sitesine, uygulamaya ait sayfaların bir başka web sitesinde ve/ veya uygulamada herhangi bir şekilde yer almasından veya web sitesine ve/ veya uygulamaya üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten Bursa Araç Merkezi’nin veya ona bağlı veya onun bağlı olduğu herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

11. Bursa Araç Merkezi, http://www.bursaaracmerkezi.com web sitesinde ve BAM OTO mobil uygulamasında, “Kullanım Şartları”nın herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

12- Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme Ve İcra Daireleri

İşbu “Kullanım Şartları Ve Gizlilik Metni” Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu takdirde, İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacaktır.

13- Son Hüküm

Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesine ve uygulamaya girmeden önce yukarıda yer alan “Kullanım Şartları ve Gizlilik Metni”ni okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını gayrıkabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

  • GİZLİLİK/KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI  VE AYDINLATMA METNİ

Bu politika Veri Sorumlusu sıfatıyla Bursa Araç Merkezi’nin müşteri, ziyaretçi, web sitesi (http://www.bursaaracmerkezi.com/) kullanıcıları gibi kişisel verilerini işlediği gerçek kişiler tarafından bilinmesi gerekli olan kişisel verilerin işlenmesine yönelik ilkelerinin neler olduğunu açıklamaktadır.

Bu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni ile

a- Bursa Araç Merkezi’nin ne tür kişisel veriler topladığı,

b- Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığı,

c- Bursa Araç Merkezi’nin işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğu ve bu hakları nasıl kullanabileceğiniz  açıklanmakta ve

d- “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”’nun (KVKK) 10’uncu maddesi, “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca veri sahiplerinin bilgilendirilmesi ve aydınlatılması amaçlanmaktadır.

1- Veri Sorumlusunun Kimliği

Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde …… sicil numarası ile kayıtlı, XXXXX mersis numaralı, şirket merkezi “Ertuğrul Mahallesi 110 Sokak No: 17 Nilüfer BURSA” adresinde bulunan Bursa Araç Merkezi Ltd. Şti.’dir.

2- İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

Size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyadı, cep telefonu numarası, e-posta, adres, sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileri) sizlerden talep etmektedir. Bu kişisel veriler açık rızanıza istinaden, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanması, satışı, pazarlanması, tanıtımı ve satış sonrası destek hizmetleri süreçlerinin planlanması, takibi ve geliştirilmesi, Tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun reklam, tanıtım, satış, pazarlama, etkinlik yönetimi, bilgilendirme, promosyon, kampanya bildirimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM çalışmaları), sadakat programı, üyelik işlemleri süreçlerinin tasarlanması ve/veya icrası, Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin, sosyal sorumluluk ve/veya sivil toplum aktivitelerinin, sponsorluk faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, Anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla her türlü iletişim yapılması, Şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, İş başvurusu ve insan kaynakları uygulamaları için, ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek koşuluyla işlenmektedir.

3- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verileriniz;  “İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı” başlığı altında belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıda belirtilen kişi/kuruluşlara aktarılabilecektir.

• Bursa Araç Merkezi’nin sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu yurtiçi ve/veya yurtdışındaki 3. taraflar

•Bursa Araç Merkezi iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve hissedarları (bkz. www.bursaaracmerkezi.com)

•Bursa Araç Merkezi’nin ithalatını yaptığı araçların üretici firmaları

•Bursa Araç Merkezi yetkili satıcı ve yetkili servisleri

• Bursa Araç Merkezi ve yetkili satıcı/yetkili servisleri adına veri işleyen araştırma, tanıtım ve danışmanlık hizmeti veren firmalar

• Mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum ve kuruluşlar,

4- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel Verileriniz, şirketimizin ticari faaliyetleri çerçevesinde otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitemiz, mobil uygulamamız, sosyal medya mecralarımız, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ve/veya faaliyetlerimizin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığımız taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.   Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Aydınlatma Metni’nin 2.maddesinde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

5- 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği haklarınız;

Bursa Araç Merkezi’ne başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi kimliğinizi tevsik edici bilgi/belgelerle birlikte;

–     yazılı olarak bir dilekçe ile şirket adresimize Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim departmanı dikkatine iletebilir,

–     şirketimizin web sitesinde kayıtlı Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine KEP adresinizden elektronik posta gönderebilir,

–      güvenli elektronik imza ya da şirketimize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı elektronik posta adresinizden kisiselverilerim@bursaaracmerkezi.com  adresine mail atabilirsiniz. Başvurunuz “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” “Başvuru Usulü” başlıklı 5.maddesi 2.fıkrasına uygun olarak yapılmalıdır. Şirketimiz tarafından başvurunuz değerlendirilerek, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıt verilecektir.

6- Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması Bursa Araç Merkezi için önemli bir konudur. Bursa Araç Merkezi, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.


Bursa Araç Merkezi kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Bursa Araç Merkezi’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Bursa Araç Merkezi bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir. 

7- Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kullanıcı/Kullanıcılar web sitesi ve uygulama üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

8- Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonimleştirilmesi

İşbu “Kullanım Şartları ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni”nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun madde 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu madde 138’e göre ise kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

9- Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni’nde Yapılacak Değişiklikler

Bursa Araç Merkezi, işbu “Kullanım Şartları Ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni”nde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni “Kullanım Şartları Ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni”nin “www.bursaaracmerkezi.com” sitesine ve BAM OTO mobil uygulamasına konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu “Kullanım Şartları Ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni”ndeki değişikliklerden haberdar olmanız için, sizlere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.