Kullanım Koşulları

Giriş

Bursa Araç Merkezi bu Web Sitesini (“Web Sitesi”), Bursa Araç Merkezi ve tarafımızdan sağladığımız ürün, hizmet ve şanslar hakkındaki bilgilere on-line (Çevrim içi) erişim sağlamak üzere yürütmektedir.

Lütfen, Web Sitesini kullanmaya başlamaya özen gösteren, buradaki hüküm ve koşulları (“Şartlar ve Koşullar”) okuyun.

Bursa Araç Merkezi.com erişim ve kullanımınız için yalnızca Şartlar ve Koşulları kabul ettiğinizde kullanılabilir. Bursa Araç Merkezi.com Web Sitesine girerek veya kullanarak, sizin ve temsil yetkisine sahip olduğunuz taraf, Şartlar ve koşulların her bir hükmünün bağlayıcı olması için sözleşmenizi ifade eder. Şartlar ve koşulların tümünü kabul etmiyorsanız, Web Sitesine erişmeyin veya bunları kullanmayın.

Kapsam

Bu Kullanım Koşulları, Web Sitesini ve Web Sitesi aracılığıyla sunulan tüm uygulamaları, yazılımları ve hizmetleri kullanımınızı düzenler.

Web sayfalarımız veya uygulamalarımızdan herhangi birinin URL’den erişilebildiği ölçüde http://www.BursaAracMerkezi.com ek veya farklı uygulamalar veya politikalar tarafından yönetilir, bu uygulamalar veya politikalar bu sayfada erişilebilir olacaktır.

Değişiklikler

Bursa Araç Merkezi, Kullanım Şartlarını istediği zaman ve önceden haber vermeksizin tamamen kendi takdirine bağlı olarak değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutar. Bu Web Sitesinin kullanım anında yürürlükte olan Kullanım Şartlarını bildirmekten siz sorumlusunuz. Bu Kullanım Koşullarında değişikliklerin yayınlanmasını takiben Web Sitesini kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Telif Hakkı

Web Sitesi ve içeriği ile ilişkili her türlü fikri mülkiyet hakları (metin, grafik resimleri, ses, video, html kodu, düğmeler, ticari markalar, yazılımlar, logolar dâhil, ancak bunlarla sınırlı değildir) Bursa Araç Merkezi’nin veya Aksi açıkça belirtilmedikçe veya üçüncü taraf hakları olarak algılanabilecek başka herhangi bir şekilde bağlı değildir.

Yukarıda belirtilen içerik Bursa Araç Merkezi’nin önceden yazılı onayı olmaksızın hiçbir şekilde satılamaz, dağıtılamaz, iletilemez, kopyalanamaz, değiştirilemez veya derlenemez. İçeriğin izinsiz kullanımı açıkça yasaktır ve telif hakkı yasası, marka hukuku, patent kanunu veya diğer sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelebilir.

Web Sitesinin bir kopyasını kişisel bilgisayarınıza kişisel ve kişisel amaçlarla ve / veya yürürlükteki yasaların izin verdiği amaçlarla indirebilir, görüntüleyebilir ve yazdırabilirsiniz.

Web Sitesinin kullanım kısıtlamaları

Bu Şartlar ve Koşullarda aksi belirtilen diğer kısıtlamalara ek olarak, şunları kabul etmiş sayılırsınız:

  • Web Sitesi aracılığıyla iletilen bilgilerin kaynağını gizlemeyeceksiniz.
  • Web Sitesinde yanlış veya yanıltıcı bilgi vermeyeceksiniz.
  • Bursa Araç Merkezi tarafından açıkça izin verilmeyen bir şekilde, Web Sitesi aracılığıyla sunulan herhangi bir hizmet, bilgi, uygulama veya yazılımı kullanamaz veya bunlara erişemezsiniz.
  • Web Sitesinin bazı alanları tedarikçilerle sınırlandırılabilir veya üyelere sınırlandırılmış olabilir.

Garantilerin Reddi

Bursa Araç Merkezi, bu Web Sitesinin içeriğini en iyi şekilde derlemiş ve düzenlemiş ve “olduğu gibi” esasına dayanmaktadır. Web sitesinin içeriğinin veya herhangi bir virüsün sitede bulunmadığının, eksiksizliği, doğruluğu, güvenilirliği, güvenliği, güncelliği veya belirli bir amaca uygunluğu için açık veya zımni hiçbir beyan veya garanti verilmez. .

Web Sitesinden sizin tarafınızdan elde edilen hiçbir bilgi, bu Şartlar ve Koşullarda Bursa Araç Merkezi tarafından açıkça belirtilmeyen herhangi bir garanti oluşturmayacaktır.

Bursa Araç Merkezi, Web Sitesini kendi takdirine bağlı olarak ve önceden haber vermeksizin değiştirme veya kapatma hakkını saklı tutar.

Sorumluluğun sınırlandırılması

Web Sitesine erişmeyi ve kendi riski altında kullanmayı kabul edersiniz. Bursa Araç Merkezi, erişim veya kullanımdan veya bu Web Sitesini kullanamamasından kaynaklanan herhangi bir türden (sözleşmeye, haksızlığa, karara, garantiye veya başka bir yasal teoriye dayanarak) herhangi bir doğrudan veya dolaylı veya diğer zarar veya zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu Web Sitesindeki yanlışlıklardan ya da eksikliklerden, bu Web Sitesinde yer alan bilgilere, bu Web Sitesindeki virüslere ya da bu Web Sitesinin erişilememesine dayanarak verebileceğiniz kararlardan, Bursa Araç Merkezi’nin olasılıktan haberdar olmasına rağmen bu tür hasarların Web Sitesi, hizmetleri, içeriği veya Kullanım Koşullarından memnun değilseniz, tek ve münhasır çözüm yolunuz Web Sitesini kullanmaya devam etmemenizdir.

Finansal sorumluluk reddi beyanı

Web Sitesinde yer alan hiçbir bilgi, ister Bursa Araç Merkezi’nde isterse herhangi bir listede olsun, listelenmemiş veya listelenmemiş olsun ya da olmasın, herhangi bir şekilde herhangi bir şekilde hareket etme veya yatırım yapma ya da herhangi bir yatırımla uğraşma davası için hareket etmeme veya hareket etmeme gibi bir maddi nitelik taşıyacaktır.

Bu Web Sitesinde tartışılan bazı bilgiler, Bursa Araç Merkezi’nin finansal pozisyonları, faaliyet sonuçları, iş ve sanayi stratejileri ile ilgili ileriye dönük ifadeler oluşturabilir