Otomotiv Terimleri Sözlüğü

OTOMOTİV TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

DICTIONARY OF AUTOMOTIVE TERMS

A

AAA (American Automobile Association) : Amerikan Otomobil Birliği

ABDC: Alt ölü noktadan sonra

A BONE MODEL: “A” Ford.

ABSOLUTE ENTROPY: Mutlak entropi

ABSOLUTE PRESSURE: Mutlak basınç

ABSOLUTE ZERO: Mutlak sıfır -273.16°C

AC Alternatif akım

ACCELERATOR Gaz pedalı

ACCELERATOR PUMP Kapış pompası.

ACCESSORIES Aksesuarlar

ACCUMULATOR Akü, batarya

ACCUMULATOR PISTON (Otomatik Transmisyon) Fren bandı pistonu

ACEEE (The American Council for an Energy Efficient Economy) Amerikan Enerji Verimli Ekonomi Konseyi

ACETYLENE Asetilen gazı

ACID Asit, Akü elektroliti, sülfürik asit ve su karışımı

ACKERMAN PRINCIPLE Ackerman prensibi (direksiyon sisteminde)

ACTIVATION TIME Uyartım zamanı

ACTIVE MATERIAL Aktif malzeme, akü plakalarının malzemesi

ACTUAL NOZZLE Gerçek lüle

ACTUAL USEFUL WORK Gerçek yararlı iş

ACTUAL DIFFUSER Gerçek yayıcı

ADDITIVE Katık (benzin, yağ gibi maddelerin karakteristiklerini iyileştirmede kullanılır).

ADIABATIC Adyabatik, ısı geçişi olmadan

ADIABATIC SATURATION PROCESS Adyabatik doyma işlemi

ADIABATIC FLAME TEMPERATURE Adyabatik alev sıcaklığı

ADIABATIC EFFICIENCY Adyabatik verim

ADVANCE Avans

ADVANCE Avans

ADVANCE (Ateşleme zamanı) Buji üst ölü noktadan önce çekecek şekilde ateşleme zamanının ayarlanması.

ADVANCE CURVE Avans eğrisi.

AEA (Automotive Electric Association) Otomotiv Elektrik Birliği.

AERA (Automotive Engine Rebuilders Association) Otomotiv Motor Yenileştiriciler Birliği. AERODYNAMICS Aerodinamik

AERODYNAMIC DRAG Aerodinamik sürükleme

AFTERBURNER Artyakıcı

AHRA (American Hot Rod Association) Amerikan Sıcak Rot Birliği. (Hot-Rod bir Amerikan terimi olup halihazırda çalışan bir sistemin daha yüksek performans elde etmek amacıyla, parça ilavesi ya da değişimi yoluyla modifiyesi anlamına gelir.

AIR Hava

AIR (Air Injection Reactor system) Hava enjeksiyon reaktör sistemi (emisyonları azaltmak üzere).

AIR BRAKE SYSTEM Hava fren sistemi.

AIR CLEANER Hava filtresi.

AIR CONDITIONER İklimlendirici, klima.

AIR COOLED Hava ile soğutulan.

AIR FILTER Hava filtresi.

AIR FLOW SENSOR Hava akış (debi) sensörü.

AIR FOIL Hava levhası, yarış arabalarında yüksek hız kararlılığı sağlamak için kullanılır.

AIR/FUEL RATIO Hava/yakıt oranı

AIR GAP (Regülatör) Hava aralığı

AIR GAP (Bujide) Merkez ve yan elektrotlar arasındaki mesafe

AIR HORN (Karbüratör) Hava kanalının girişi

AIR HORN (Uyarı) Havalı korna

AIR POLLUTION Hava kirliliği

AIR SPRING Hava yayı veya yastığı

AIR STANDARD ASSUMPTIONS Hava standardı kabulleri

AIR STANDARD CYCLE îdeal hava çevrimi

ALIGN Ayarlamak

ALLOY Alaşım

ALL-WHEEL DRIVE Tüm tekerleklerden tahrikli

ALNICO MAGNET Alnico mıknatıs, yapısında (Al) alüminyum, (Ni) nikel ve (Co) kobalt bulunan mıknatıs.

ALTERNATOR Alternatör

ALTERNATING CURRENT (AC) Alternatif akım

AMA (Automobile Manufacturers Association) Otomobil İmalatçıları Birliği

AMBIENT TEMPERATURE Ortam sıcaklığı

AMMETER Ampermetre

AMPERE Akım şiddeti birimi

AMPERAGE Amperaj, amper olarak akan akım

AMPERE HOUR CAPACITY Amper saat kapasitesi, akünün belli sürede belli akımı verebilme yeteneği.

ANNEAL Metalleri tavlama, sertliğini giderme

ANODE Anod – pozitif kutup ANTENNA Anten

ANTIBACKFIRE VALVE Geri tepme yi önleme valfi

ANTIFREEZE Antifriz

ANTIFRICTION BEARING Rulmanlı yatak

ANTIKNOCK AGENT Vuruntu önleyici katık

ANTIKNOCK QUALITY Vuruntu önleme kalitesi

ANTIPERCOLATOR Karbüratörde, deşarj tüpündeki buhar çıkış deliği

API (American Petroleum Institute) Amerikan Petrol Enstitüsü

APRA (Automotive Parts Rebuilders Association) Otomotiv Otomotiv Parça Yenileştiriciler Birliği

ARC WELDING Ark (elektrik) kaynağı

ARC îki elektrod arasından kıvılcımın atlaması, ark

ARMATURE Armatür

ARMATURE (Röle, regülatör, korna, vb.) Ünitenin hareket edebilen parçası ARMATURE (Marş motoru) Kutup ayakları arasında dönen eleman AQUAPLANING Tekerleklerin yoldaki su birikintileri üzerinde kayması, yüzmesi

ASBESTOS Asbest.

ASLE (American Society of Lubrication Engineers) Amerikan Yağlama Mühendisleri Birliği.

ASME (American Society of Mechanical Engineers) Amerikan Makine Mühendisleri Birliği.

ASSE (American Society of Safety Engineers) Amerikan Güvenlik Mühendisleri Birliği.

ASYMMETRICAL LOWER BEAM Asimetrik aşağı hüzme (farlarda).

ASTM (American Society for Testing Materials) Amerikan Malzeme Test Birliği.

ATA (American Trucking Association) Amerikan Kamyoncular Birliği.

ATDC (After Top Dead Center) Alt ölü noktadan sonra.

ATMOSPHERIC PRESSURE Atmosfer basıncı.

AUTO-IGNITION Otomatik (kendiliğinden) ateşleme

AUTOMATIC CHOKE Otomatik jigle

AUTOMATIC CLUTCH Otomatik kavrama (debriyaj)

AUTOMATIVE ENGINEERING Otomotiv mühendisliği

AUTRONIC EYE Otomatik elektronik far hüzmesi seçici eleman

AUXILIARY STARTING DEVICES (diesel motorlarında) Yardımcı ilk hareket elemanları

AWL (Lastik) Biz, ucu sivri, ince tornavida benzeri el aleti

AXIAL Eksenel

AXLE Dingil, aks

AXLE END GEARS Aks dişlisi

AXLE RATIO Aks oranı, aksın bir dönüşü için şaftın dönme miktarı

B

BACKFIRE (Emme sistemi) Geri tepme, karışımın emme manifoldunda yanması.

BACKFIRE (Egzoz sistemi) Geri tepme, yanmamış karışımın egzoz manifoldunda yanması.

BACKLASH Birbiriyle ilişkili olarak çalışan iki parça (ör. iki dişli çark) arasındaki boşluk.

BACKUP LAMP Geri hareket farı

BACK PRESSURE Karşı basınç

BACK WORK RATIO Geri iş oranı

BAFFLE Akış saptırıcı

BALANCE Dengeleme

BALANCING-COIL GAUGE Basınç ve sıcaklık gösterimi için gösterge panosunda kullanılan bir çift bobin. BALL BEARING Rulman yatak. BALL JOINT Rulmanlı esnek bağlantı.

BALL JOINT STEERING KNUCKLE Rulmanlı esnek direksiyon bağlantısı BALL JOINT ROCKER ARMS Rulmanlı esnek külbütör parmakları BALLAST RESISTOR Dirençli kablo

BASE CIRCLE Kamdaki en düşük nokta Kam çıkıntısının tam karşısındaki alan

BATTERY Batarya, akümülatör

BATTERY CAPACITY Batarya (akü) kapasitesi

BATTERY CHARGER Batarya (akü) şarj cihazı

BATTERY CHARGING Bataryanın (akü) şarjı, doldurulması

BATTERY IGNITION Bataryalı (akülü) ateşleme (geleneksel ateşleme)

BBDC (Before Bottom Dead Center) Alt ölü noktadan önce.

BCI (Battery Council International) Uluslararası Batarya Konseyi

BDC (Bottom Dead Center) Alt ölü nokta

BEAD Tespih, lastiklerde jantla kavraşan kısmın içerisindeki çelik tel

BEARING Yatak, dönen parçaların temas yüzeyleri ile temas halindeki taşıyıcı yüzey

BEARING CLEARANCE Yatak boşluğu, yağlama amacıyla, dönen parçaların temas yüzeyleri ile temas halindeki taşıyıcı yüzey arasında bırakılan boşluk

BELL HOUSING Kavrama kapağı, muhafazası. Volan ve kavramayı veya tork konverter grubunu içine alan metal kapak.

BENDIX DRIVE Bendiks dişlisi, motoru ilk harekete geçirmek için volan dişlisiyle kavraşan dişli. Motor çalışınca,

otomatik olarak volan dişlisinden ayrılır.

BEVEL GEAR Konik dişli, örneğin aks uçlarında kullanılan dişli

BEVEL SPUR GEAR dişleri konik biçimde açılmış dişli, bazı diferansiyellerdeki mahruti dişli BEZEL Cam yuvası, bir ünitede kullanılan camı yerinde tutmak üzere, metalin kıvrılmış kenarı BHP (Brake horsepower) Fren beygir gücü BINDERS Otomobil frenleri

BLEEDING Sızdırmak, kanatmak, kapalı bir sistemden hava, basınç veya sıvının boşaltılması

BLEEDING THE BRAKES Hidrolik sistemin havasının alınması

BLOCK Blok, silindirlerin yer aldığı motor parçası

BLOW-BY Egzoz gazlarının segmanlar üzerinden kartere kaçması

BLOWER Süperşarjer, aşırı doldurucu

BLUEPRINTING (Motor) Motorun şartnamelere tam uygun olarak sökülmesi ve montajı. BODY Cisim, gövde, kaporta BODY PUTTY Kaporta macunu BOILING POINT Kaynama sıcaklığı

BONDED BRAKE LINING Fren pabucuna yapıştırılan balata BONNET Kaporta motor kapağı, motor kaputu BOOST CHARGE Süperşarj dolgusu

BOOSTER Otomobil sistemlerinde (ör. fren ve direksiyon) çıkış basıncını artırmak ve harcanan çabayı azaltmak üzere kullanılan eleman BOOT Bagaj

BORE Silindir veya silindir çapı BORE DIAMETER Silindir çapı

BORING Rektifiye etme, silindirlerin daha büyük bir ölçüye tornalanması

BORING BAR (silindir), silindirlerin daha büyük bir ölçüye rektifiye edilmesi, tornalanması için kullanılan makine BOTTLED GAS LPG (Liquefied Petroleum Gas) Çelik tüplere sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış petrol gazı BOTTOM DEAD CENTER (BDC) Alt ölü nokta BOUNDARY Sınır

BOUND ELECTRONS Atom çekirdeğinin iç yörüngesindeki elektronlar

BOURDON TUBE Burdon tüpü. Bazı ölçü aletlerinde kullanılan soru işareti biçiminde kıvrılmış ve basınç altında doğrulmaya çalışan kılcal boru. BOX Kutu, transmisyon.

BOXED ROD Yan yüzetlerine plakalar kaynatılarak güçlendirilmiş biyel BRAKE ANCHOR Fren pabucu tespit pimi. Pim arka plakaya sıkıca tutturulmuştur.

BRAKE ANTI-ROLL DEVICE Yokuş yukarı duruşlarde fren sistemi basıncının düşmesini önleyen ünite. Fren basıncı,

kavrama serbest bırakılıncaya veya bazı modellerde gaz pedalı serbest bırakılıncaya kadar korunur.

BRAKE BACKING PLATE Fren pabuçlarının tutturulduğu rijit çelik plaka

BRAKE BAND Birçok el freni sisteminde kullanılan ve fren balatalı diskini saran bant

BRAKE BLEEDING Fren havasını alma.

BRAKE CYLINDER Fren silindiri.

BRAKE – DISC TYPE Disk fren. Çelik disk ve kaliper tip balata kullanan fren sistemi

BRAKE DRUM Fren kampanası. Fren pabucunun etrafında dönen ve tekerleğe civatalarla tutturulmuş, dökme demir veya alüminyum gövde

BRAKE DRUM LATHE Kampana tornası. Kampananın iç yüzeyini işleyen makine

BRAKE FADE Fren zayıflaması. Fren balatası ile kampana arasındaki sürtünme kaybına bağlı olarak fren kuvvetinin azalması. Isınmayla oluşur.

BRAKE FEEL Frenleme hissi. Güç fren sistemlerinde, fren pedal basıncı ile gerçek frenleme kuvveti arasındaki ilişkiyi sürücüye hissettiren özel bir ünite eklenir.

BRAKE FLUID Fren hidrolik yağı. Hidrolik fren sistemlerinde kullanılan özel sıvı

BRAKE FLUSHING Fren sisteminin alkol veya fren hidroliği ile yıkanması. Su, kir ve diğer maddelerin temizlenmesi için, merkez pompasına doldurulan sıvı, boruları ve tekerlek silindirlerini temizledikten sonra, hava alma rakorundan dışarıya atılır.

BRAKE HORSEPOWER (bhp) Fren beygir gücü. Motor tarafından üretilen gerçek, kullanılabilir güç. Genellikle motor dinamometresi ile ölçülür

BREAK-IN Alıştırma, rodaj. Yeni veya yenileştirilmiş parçaların birbirine alıştırılması için azaltılmış güç ve değişik hızlarda yapılan çalışma

BRAKE LINING Fren balatası. Fren pabuçlarına bağlanan sürtünme malzemesi

BRAKE-PARKING Park freni, park edilen aracı yerinde tutmak üzere kullanılan fren

BRAKE PEDAL Fren pedalı

BRAKE POWER Fren gücü

BRAKE SHOE GRINDER Fren balata tornası

BRAKE SHOE HEEL Fren pabucu topuğu. Fren pabucunun tespit pimi tarafındaki ucu

BRAKE SHOE TOE Fren pabucu burnu. Fren pabucunun serbest tarafındaki ucu

BRAKE SHOES Fren pabuçları. Fren balatalarının tespit edildiği parçalar

BRAKE SYSTEM Fren sistemi

BRAKING DECELERATION Fren yavaşlama ivmesi

BRAKING DISTANCE Frenleme mesafesi

BRAKING EQUIPMENT Fren sistemi elemanları

BRAKING RATIO Frenleme oranı. Fren yavaşlama ivmesinin yerçekimi ivmesine oranı

BRAKING WORK Frenleme işi. Fren kuvveti ile frenleme sırasında katedilen yolun çarpımı

BRAZE Sert lehim. İki parçanın kenarlarını ısıtıp üzerine pirinç beya bronz damlatarak yapılan birleştirme işlemi

BREAKER (Lastik) Lastiğin esas gövdesine ilave koruma sağlamak üzere, dişlerin altına yerleştirilen kauçuk ve/veya

dokuma iplikler

BREAKER ARM Platin kontaklarından bir tanesinin bağlandığı hareketli kol

BREAKER POINTS (Ateşleme) Platin kontakları. Açılıp kapanarak primer devreyi kesen ve bağlayan kontaklar BREATHER PIPE Havalandırma borusu. Motorun içine açılan ve motorun hemen altına kadar uzanan boru. BRIDGE FORMATION Köprü oluşumu. İki zamanlı motorlarda, buji üzerindeki yanma artıklarının elektrodlar arasında meydana getirdiği ve bazen ateşlemeyi önleyen devre

BROACH Broşlama. Metal bir yüzeyin, kuvvet etkisi altında, üzerinden çok ağızlı kesici bir takım geçirilerek istenen biçime getirilmesi.

BRUSH Fırça. Jeneratör veya marş motorlarının komütatörlerine sürtünerek çalışan karbon veya bakır parçalar B & S GAUGE (Brown and Sharpe) Standard bir tel çapı ölçüsü BTDC (Before Top Dead Center) Üst ölü noktadan önce

BTU (British thermal unit) 1 pound suyun sıcaklığını bir Fahrenheit derece yükseltmek için gerekli ısı miktarı BUDC (Before Upper Dead Center) Üst ölü noktadan önce, BTDC ile aynı BULK AVERAGE VALUE Yığın ortalama değeri BUMPER Tampon

BURNISH Parlatma. Bir yüzeyi, sert düzgün bir parça ile ovalayarak aşırı parlatma BUS Otobüs

BUSHING Burç yatak. Yay bağlantısı, piston pimi gibi elemanların yataklandırılmasında kullanılan ve esas parçadan ayrılabilen tek parça konstrüksiyon

BUTANE Bütan. Basınç altında sıvılaşan ve bazan motor yakıtı olarak ta kullanılan petrol gazı BUTTERFLY VALVE Kelebek valf. Karbüratörde kullanılan gaz kelebeği

BYPASS FILTER Bypass (kısa devre) filtresi. Motordan geçen yağın sürekli olarak bir bölümünün süzüldüğü filtre BYPASS VALVE Bypass (kısa devre) valfi. Akışkanın, normal kanalı yerine, başka bir kanaldan akmasını sağlayan valf

C

CABLE Kablo. Üzeri yalıtkan malzeme ile kaplı tel iletken

CALIBRATE Kalibrasyon. Ölçü aletinin göstergesinin tam sıfıra veya yüke ayarlanması

CALIPERS (inside and outside) Kumpas (iç ve dış) Bir cismin dışına veya içine, ancak temas edecek kadar ayarlanarak, temas eden noktalar arasındaki mesafenin ölçülmesinde kullanılan, ayarlanabilir ölçü aleti CALORIE Bir ısı birimi. Bir gram suyun sıcaklığını 1 °C yükseltmek için gerekli ısı miktarı. CALORIFIC VALUE Kalorifik değer. Yakıtın ısıl değerinin ölçüsü.

CALORIMETER Kalorimetre. Yanma, sürtünme veya kimyasal değişime bağlı olarak açığa çıkan ısının ölçülmesinde kullanılan ölçü aleti

CAM Kam. Supapların açılmasını sağlayan veya platin kontaklarının açılıp kapatılmasında kullanılan milin eksenden kaçık olan kısmı

CAM ANGLE veya DWELL (Ateşleme) Kam açısı veya dwell. Distribütör kamının, platin kontaklarının kapanmasından açılmasına kadar olan dönüş açısı

CAM GROUND Kam yüzeyi. Bazen ısındığı zaman yuvarlaklaşan hafif oval piston yüzeyi için de kullanılır.

CAMBER Kamber. Tekerleğin aşağı-yukarı ekseninin düşey eksenle yaptığı açı. Tekerleğin üst kısmının dışarıya doğru

olması pozitif kamber, içeriye doğru olması negatif kamber oluşturur.

CAMSHAFT Kam mili. Supapları çalıştıran kamlardan oluşan mil

CAMSHAFT GEAR Kam mili dişlisi. Kam milini döndürmek üzere kullanılan dişli

CANDLE POWER Elektrik ampulünün ışık üretme yeteneğinin ölçüsü.

CAP (Cleaner Air Package) Otomobil egzozundaki yanmamış hidrokarbonları azaltan sistem

CAPACITANCE Kapasitans. Kondansatörün elektrik şarjı alma ve tutma özelliği

CAPACITOR Kondansatör

CAPACITOR-DISCHARGE IGNITION SYSTEM (CDI) Kondansatör deşarjlı ateşleme sistemi. Ateşleme enerjisinin, bir kondansatörün elektrik alanında depolandığı ateşleme sistemi. Yüksek hızlı ve yüksek performanslı spor ve yarış arabalarında kullanılan bir sistem CAPACITY Uygulama veya tutma yeteneği CAR Otomobil

CARBON Karbon elementi. Silindir kapağı, buji, supap, piston gibi, yanma odasını oluşturan elemanların yüzeyinde biriken sert veya yumuşak, siyah artıkları ifade etmek için de kullanılır. CARBON BRUSH Karbon fırça.

CARBONIZE Karbonlaşma. Silindir kapağı, buji, supap, piston gibi, yanma odasını oluşturan elemanların yüzeylerinde karbon birikmesi

CARBON MONOXIDE Karbonmonoksit. Tam olmayan yanma nedeniyle oluşan ve motor egzozundan çıkan, öldürücü, renksiz, kokusuz ve tatsız gaz

CARBON PILE Karbon kümesi. Yalıtkan bir tüpteki karbon diskleri. Diskler sıkıştırıldıklarında, kümenin direnci azalır.

CARBURETOR Karbüratör. Yakıt sisteminde hava ile benzini, motorun değişik çalışma koşullarının gerektirdiği oranlarda karıştırmak üzere kullanılan eleman

CARBURETOR ADAPTER Karbüratör adaptörü. Orijinal olmayan bir karbüratörü, emme manifolduna uydurmak üzere kullanılan ara eleman.

CARBURETOR CIRCUITS Karbüratör devreleri. Özel fonksiyonları yerine getirmesi için karbüratörde tasarlanmış, rölanti, tam güç gibi, kanal serileri

CARBURETOR ICING Karbüratör buzlanması. Gaz kelebeği veya valfinde buz oluşumu. Yakıt memesinden ventüriye akan yakıt buharlaşarak geçmekte olan havadan ısı alarak soğurtur. Bu durumda, özellikle soğukça ve rutubetli havalarda buzlanma olabilir.

CARBURIZING FLAME Karbürleme alevi. Asetileni fazla kaynak beki alevi.
CARCASS (Lastik) Tekerlek lastiğinin gövdesi, iskeleti.
CARDAN JOINT Kardan mafsalı.

CAR RADIO RECEIVER Otomobil radyo alıcısı. Oto radyosu.

CARRIER BEARINGS Taşıyıcı yataklar. Diferansiyel gövdesinin monte edildiği yataklar. CASE-HARDENED Yüzeyi sertleştirilmiş. Dış yüzeyi sertleştirilmiş, iç kısmı daha yumuşak çelik parça. CASTER Kaster. Dingil piminin (kingpin) öne veya arkaya eğim açısı. Öne eğikse negatif kaster, arkaya eğikse positif kaster olarak adlandırılır.

CASTING Döküm. Bir parçayı biçimlendirmek üzere, metalin bir kalıba dökülmesi.

CASTLE veya CASTELLATED NUT Taçlı somun. Somunu tespit etmek üzere gupilya takılabilmesi için bir tarafında bir seri yarıklar bulunan somun

CATALYST Katalizör. Kendisi reaksiyona katılmadan kimyasal reaksiyonu hızlandıran madde. CATHODE Elektrik devresinde – negatif kutup.

CCS (Controlled Combustion System) Kontrollü yanma sistemi. Motorun egzozundaki yanmamış hidrokarbon

emisyonlarını azaltma k üzere kullanılan bir sistem

CCW (Counter clockwise) Saat yönünün tersi.

CEC (Combination Emission Control). Birleşik emisyon kontrolü.

CELL (Batarya) Batarya elemanı, hücre. Bataryada, pozitif ve negatif plakaların, elektrolit içerisinde asılı olarak içinde bulunduğu bağımsız odacıklar. 12 volt bataryada altı eleman bulunur.

CELL CONNECTOR Köprü. Batarya eleman grupları arasındaki lama biçimli kurşun bağlantı

CENTER LINE Eksen çizgisi.

CENTER OF GRAVITY Ağırlık merkezi.

CENTER STEERING LINKAGE Direksiyon orta bağlama çubuğu.

CENTIGRADE Santigrad derecesi. Suyun donma ve kaynama sıcaklıkları arasının 1/100 ‘ ü.

CENTRIFUGAL ADVANCE (Distributör) Santrifüj avans. Ateşleme zamanını santrifüj kuvvete bağlı olarak ayarlayan ünite.

CENTRIFUGAL CLUTCH Santrifüj kavrama. Santrifüj kuvvetten yararlanarak, döndüren mildeki sürtünme elemanını döndürülen elemandaki kampanaya doğru açarak kilitleyen kavrama

CENTRIFUGAL FORCE Santrifüj kuvvet. Haraket halindeki cisimleri doğrusal yörüngede götürmeye çalışan kuvvet.
CERAMIC FILTER Seramik filtre. Filtre elemanı gözenekli seramik olan filtre.

CETANE Setan, hegzadekan. 16 karbon ve 34 hidrojen atomlu parafin grubundan bir hidrokarbon. Setan sayısının belirlenmesinde kullanılan referans yakıt

CETANE NUMBER Setan sayısı. Diesel yakıtının performans karakteristiklerinin bir ölçüsü.
CFM (Cubic feet per minute). Feetküp/dakika. Hava debisinin bir ölçüsü.

CFR ENGINE CFR (Co-operative Fuel Research) motoru. Sıkıştırma oranı değiştirilebilen bir araştırma motoru CHAMFER Pah. Bir cismin kenarlarındaki eğimler.
CHANGE Değişim

CHANNELED U kirişlenmiş. ?asi etrafında alçaltılmış otomobil gövdesi
CHARGE (Batarya) ?arj. Akünün elektrik akımı geçirilerek doldurulması
CHARGING RATE ?arj oranı (hızı) Aküye akan amper sayısı
CHASE Hasarlı dişlerin tamiri

CHASSIS Şasi. Genellikle şasi çerçevesi anlamında kullanılmaktadır. Ancak, şasi kelimesi, çerçeve ile birlikte motor, ön ve arka dingiller, yaylar, direksiyon sistemi ve yakıt deposu da içermektedir. Yani şasi, çamurluk ve karoseri dışındaki herşeydir.

CHASSIS DYNAMOMETE R Dinamometreye bakınız.

CHECK VALVE Çekvalf. Akışkanın bir yönde akmasına müsaade eden, ancak diğer yönde akmasına müsaade etmeyen valf

CHEMICAL EQUILIBRIUM Kimyasal denge

CHEMICAL ENERGY, BOND ENERGY Kimyasal enerji

CHILLED IRON Soğuk demir. Dış yüzeyi sertleştirilmiş dökme demir

CHOKE Jigle. Soğuk havalarda motoru çalıştırmak için karışımı zenginleştirmek üzere karbüratör girişine yerleştirilmiş kelebek valf
CHOKED FLOW Boğulmuş akış

CHOKE STOVE Jigle ısıtıcısı. Egzoz manifoldunun içinde veya üzerinde bulunan ve içerisinden sıcak havanın otomatik jigle elemanına alındığı ısıtma odacığı

CHOP Kesme, otomobilin tavan, kaput gibi bazı bölgelerinin yüksekliğinin azaltılması.
CHOPPED WHEEL Hafifleştirilmiş volan.

CHRISTMAS TREE Kirstmas ağacı. otomobilleri, zamanlı 114 millik çekiş yarışmasına başlatmak için lamba dizisi kullanan eleman

CID (Cubic Inch Displacement) inchküp olarak yerdeğiştirme.

CIRCUIT (Elektriksel) Devre. Elektrik kaynağı (batarya), direnç ünitesi (far, vb.) ve elektriğin kaynaktan üniteye ve tekrar kaynağa geçişi için yol oluşturan kablolar.

CIRCUIT BREAKER (Aydınlatma sistemi) Devre kesici. Akım çekilmesi aşırı laştığında, akımın akmasını veya kesilmesini sağlayan koruyucu eleman. Sigortadan farklı olarak, yanmaz fakat titreşim yaparak sürücüye bazı lambaları kapatma fırsatı verir.
CITY TRAFFIC Şehir trafiği
CLASSIFICATION Sınıflandırma.

CLEARANCE Aralık, boşluk. Piston ve silindir, yatak ve muylu gibi iki parça arasındaki aralık.

CLEARANCE VOLUME Ölü hacim

CLOCKWISE Saat yönü, Saat ibresi gibi sağa dönüş.

CLOSED SYSTEM Kapalı sistem

CLUSTER GEAR Grup dişli. Bütün olarak işlenmiş dişli grubu. Grup dişlileri vites kutusunun alt kısmında yer alır. Grup dişlileri, giriş ve çıkış millerini birleştirir.

CLUTCH Kavrama. Bir üniteden diğerine güç akışını bağlayan ve kesen eleman.

CLUTCH DIAPHRAGM SPRING Kavrama diyafram yayı. Yuvarlak tabak biçimindeki ince yay çeliği. Bazı kavramalarda plakayı kavrama diskine karşı bastırır.
CLUTCH DISC Kavrama diski.

CLUTCH EXPLOSION Kavrama patlaması. Yüksek devirde kavramanın dağılması.

CLUTCH HOUSING Volan ve kavrama mekanizmasını çevreleyen dökme demir veya alüminyumdan yapılmıış muhafaza
CLUTCH PEDAL FREE TRAVEL Kavrama pedal boşluğu.

CLUTCH PILOT BEARING Kavrama kılavuz yatağı. Krankın ucuna veya volan merkezine yerleştirilen burç veya rulmanlı yatak

CLUTCH PRESSURE PLATE Kavrama baskı plakası.

CLUTCH SEMI-CENTRIFUGAL RELEASE FINGERS Kavrama yarı santrifüj serbest bırakma parmakları. CLUTCH THROW-OUT FORK Kavrama çatalı. CO Karbon monoksitin sembolü.

COASTING Taşıtın motoru vites kutusundan ayrılmış durumda iken sürülüş durumu.

COEFFICIENT OF FRICTION Sürtünme katsayısı.

COEFFICIENT OF PERFORMANCE Etkinlik katsayısı

COEFFICîENT OF VOLUMETRîC EXPANSION Hacimsel genleşme katsayısı

COIL (Ignition) Bobin. Ateşleme sisteminde batarya voltajını buji tırnakları arasından atlayacak değere ulaştıran eleman

COIL SPRING Spiral yay. Ön ve arka süspansiyon sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
COLD Soğuk

COLD RATE Bir tür batarya derecelendirmesi; bataryanın O°F sıcaklıkta 300 amper akımla eleman voltajı 1.0 voltun altına düşünceye kadar geçen süre

COLD STARTING Soğuk ilk hareket (çalıştırma)

COLLAPSE Çökme, çökertme, yıkma

COLLAPSED (Piston) Isı ve kuvvetin etkisi nedeniyle, servis sırasında etek çapı azaltılan piston. COMBUSTION Yanma işlemi

COMBUSTION CHAMBER Yanma odası. Piston ÜÖN da iken piston, silindir ve kapak arasında kalan bölüm.
COMBUSTION CHAMBER VOLUME Yanma odası hacmi. Piston ÜÖN da iken piston, silindir ve kapak arasında kalan hacim, (cm3 olarak)
COMFORT Konfor

COMMERCIAL VEHICLE Ticari vasıta (araç)

COMMUTATOR Komütatör. generatör veya marş motoru armatürünün sonundaki mika ile yalıtılmış bakır dilimlerden oluşan, armatürle fırçalar arasında iletim görevi yapan kısım

COMPENSATING PORT Fren merkez silindirinde, hidroliğin depoya dönmesini sağlayan küçük delik.

COMPENSATOR VALVE (Otomatik Transmisyon) Fazla ivmelenme sırasında fren bandına etki eden basıncı artırmak üzere tasarlanan valf

COMPONENT Karışan

COMPONENT PRESSURE Karşan basıncı

COMPOSITION Bileşim

COMPOUND Bileşik. Karıştırılan iki veya daha fazla bileşen
COMPRESSED -AIR BRAKE Basınçlı hava freni
COMPRESSION Sıkıştırma

COMPRESSION CHECK Kompresyon (sıkıştırma basıncı) kontrolü. Marş yapılırken, bu hızda, buji deliklerine takılan bir adaptörle silindir basınçlarının test edilmesi

COMPRESSION GAGE Kompresyon kontrolünde kullanılan ölçü aleti

COMPRESSION RATIO Sıkıştırma oranı

COMPRESSION STROKE Sıkıştırma stroku (kursu)

COMPRESSOR Kompresör, sıkıştırıcı.

COMPRESSION IGNITION Sıkıştırma ateşlemeli

COMPRESSION RATîO Sıkıştırma oranı

COMPREX CHARGER Comprex süperşarjer

COMBUSTION Yanma

COMPLETE COMBUSTION Tam yanma

CONCENTRIC Aynı eksenli daireler

CONDENSE Yoğuşma. Buharın sıvıya dönüşmesi

CONDENSER (Ateşleme) Kondansatör, meksefe

CONDENSER Yoğuşturucu

CONDENSATION Çiğ. Soğuk yüzeydeki yoğuşum

CONDUCTION Kondüksiyon. îki cisim arasında fiziksel temasla ısı iletimi

CONDUCTOR îletken.

CONE CLUTCH Konik kavrama

CONNECTING ROD Biyel, piston kolu

CONSERVATION OF ENERGY Enerjinin korunumu

CONSERVATION OF MASS Kütlenin korunumu

CONDUCTION, îletim

CONSTANT MESH GEARS Sürekli kavrşma halindeki dişliler
CONSTANT PRESSURE Sabit basınçta

CONSTANT VELOCITY UNIVERSAL JOINT Sabit hız üniversal mafsalı. Döndürülen milde hız dalgalanması olmaksızın tork iletimi

CONSTANT VOLUME Sabit hacimde, isokorik, isometrik

CONSTANT VOLUME GAS THERMOMETER Sabit hacimli gaz termometresi

CONSTRUCTION Konstrüksiyon, yapım

CONTACT BRAKER Devre kesici.

CONTACT POINTS (BREAKER POINTS) Platin kontakları

CONTROL LEVER Kontrol levyesi

CONTROL MASS Kontrol kütlesi

CONTROL SURFACE Kontrol yüzeyi

CONTROL VOLUME Kontrol hacmi, açık sistem

CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION Sürekli değişken transmisyon

CONVECTION Taşınım

CONVERGING NOZZLE Yakınsak lüle

CONVERTIBLE Üstü açılabilen spor otomobil

COOLING TOWER Soğutma kulesi

COUNTER CLOCKWISE Saat yönünün tersi, sola dönüş

COUNTER GEAR Grup dişli. Bütün olarak işlenmiş dişli grubu. Grup dişlileri vites kutusunun alt kısmında yer alır.

Grup dişlileri, giriş ve çıkış millerini birleştirir.

COUPE Spor kupe (otomobil)

CRANK ANGLE Krank açısı

CRANK WEB Krank kolu

CRANKING MOTOR Marş motoru

CRANKSHAFT Krank mili

CRANKSHAFT TORQUE Krank mili torku

CRITICAL SPEED Kritik hız

CROSS-COUNTRY ABILITY Arazi yeteneği

CRUISE CONTROL SYSTEM Seyir kontrol sistemi, Taşıt hızını otomatik ve verimli biçimde kontrol eden akıllı sistem

CURRENT Elektron akışı veya elektrik akımı

CURRENT-LIMIT RELAY Akım sınırlayıcı röle

CURRENT REGULATOR Akım regülatörü

CURVE Eğri.

CUT-OFF Kesme.

CUT OFF RATIO Kesme oranı

CUTOUT RELAY Devre kesici röle

CW (Clockwise) Saat yönü

CYCLE Çevrim

CYLINDER Silindir

D

DAMPENER Sönümleyici DAMPING Sönüm

DASHBOARD Gösterge panosu (tablosu)

DC (Direct Current) Doğru akım

DECELERATION Yavaşlama, ivmenin tersi

DEGLAZER Camlaşma kırıcı, honlama aleti

DEHUMİDİFİCATİON Nem alma

DETONATION Çok hızlı yanma, detonasyon

DIAGRAM Diyagram

DIAL INDICATOR Komparatör

DIAMETER Çap

DIAPHRAGM Diyafram

DIESEL ENGINE Diesel motoru

DIESEL FUEL Diesel yakıtı, motorin

DIESEL FUELINJECTION PUMP Diesel yakıt enjeksiyon pompası

DIFFRERNTIAL Diferansiyel DFFUSER Yayıcı DODE Diyot

DRECT CONTACT Doğrudan temaslı

DRECTONAL SGNAL Dönüş sinyali

DRECTON INDICATOR LAMP Dönüş gösterme lambası

DRECTON OF ROTATION Dönüş yönü

DISK BRAKE Disk fren

DSPLACEMENT VOLUME Strok hacmi

DSTRBUTOR Distribütör, dağıtıcı

DSTRBUTOR TYPE FUEL INJECTION PUMP Distribütör tip yakıt enjeksiyon pompası

D-JETRONIC D-Jetronik. Emme supabının önünde emme manifolduna solenoidle çalışan enjeksiyon valfleriyle periyodik püskürtme

DOHC Double over-head camshaft. Üstten çift kamlı

DOWNDRAFT CARBURETOR Aşağı akışlı karbüratör

DRILLS Matkap uçları

DRIVE SHAFT Vites kutusu ile diferansiyel arasındaki şaft, kardan mili

DROP CENTER RIM Jantın çevresel orta oyuğu. Lastiğin takılmasını kolaylaştıran oyuk

DROP FORGED Sıcak dövme, metali ısıtarak şahmerdanla şekillendirme

DROPPED AXLE Aşağıya indirilmiş ön dingil

DRAWBAR PULL Çeki kancası

DRUM BRAKE Kampanalı fren

DRY AIR Kuru hava

DRY BULB TEMPERATURE Kuru termometre sıcaklığı

DRY CELL or DRY BATTERY Kuru batarya, elektrolit kullanmayan batarya

DRY CHARGED BATTERY Kuru şarjlı batarya

DRY SLEEVE Kuru gömlek

DUAL BRAKES Ön ve arka için iki merkez silindirli fren sistemi

DUAL BREAKER POINTS (Ateşleme) Çift platin (ateşleme sisteminde)

DUAL CIRCUIT BRAKING SYSTEM Çift devre kesici sistemi

DUAL CYCLE îkili çevrim

DUAL LINE BRAKING SYSTEM Çift hatlı fren sistemi

DUALS Her silindir için bir egzoz boru ve susturucusunun olduğu sistem

DUNE BUGGY Kumda gitmek üzere ayarlanmış karayolu dışı taşıt

DUPLEX BRAKE îkili fren, dönme ile her iki fren pabucunun da self enerjisinin artırıldığı kilitenme eğilimi fazla fren

DWELL Kam açısı

DYNAMIC BALANCE Dinamik denge

DYNAMO Jeneratörün diğer bir ismi

DYER DRIVE Dayer kavrama. Ağır hizmet uygulamalarında kullanılan, mekanik kavraştırmalı tip bir marş motoru kavraması

DYNAMOMETER Dinamometer. Motor veya tekerlek gücünün ölçülmesinde kullanılan cihaz

E

EARTH Dünya, yeryüzü, (elektrikte toprak)

EARTH WIRE Topraklama teli veya kablosu

ECCENTRIC Eksantrik, birbiriyle ilişkili iki silindirik parçanın dönne eksenlerinin kaçıklığı

ECU (Electronic control unit) Elektronik kontrol ünitesi EXCESS AIR FACTOR Hava fazlalık katsayısı

ECONOMIZER VALVE Ekonomizör valfi, karbüratördeki akış kontrol elemanı

EEC (Evaporative Emission Control) Buharlaştırmalı emisyon kontrolü

EER (Energy Efficiency Rating) Enerji etkinlik derecelendirmesi EFFECTIVENESS Etkinlik, verimlilik. EFFICIENCY Verim

EFI (Electronically controlled fuel injection) Elektronik kontrollü yakıt enjeksiyonu

EGR (Exhaust Gas Recirculation) Egzoz gazlarının (devridaimi) tekrar sirkülasyonu

ELECTRIC CABLE Elektrik kablosu

ELECTRIC CURRENT Elektrik akımı

ELECTRIC EMERGENCY LANTERN Elektrik güvenlik feneri

ELECTRIC MOTOR Elektrik motoru

ELECTRIC SYSTEM Elektrik sistemi. Marş, ateşleme, aydınlatma, uyarı, aksesuarlar, vb. gibi elektrikle çalışan sistemlerin tümü

ELECTRIC WELDING Elektrik (ark) kaynağı

ELECTROCHEMICAL Elektrokimyasal, elektriğin kimyasal olarak üretimi

ELECTROCHEMICAL DEVICE Elektrokimyasal aparat, elektriksel ve kimyasal prensiplere göre çalışan aparat (ör.batarya)

ELECTRODE Elektrot

ELECTRODE GAP Elektrot aralığı (buji tırnak aralığı)

ELECTROLYTE Elektrolit, saf su ve sülfürik asit karışımı

ELECTROMAGNET Elektromıknatıs. Demir veya çelik çubuk üzerine tel sarılarak elde edilen mıknatıs ELECTROMAGNETIC Elektromanyetik, elektiğin manyetik olarak üretimi.

ELECTRON Elektron, atomun negatif yüklü parçacığı

ELECTRONIC CONTROL UNIT (ECU) Elektronik kontrol ünitesi

ELECTRONICALLY CONTROLLED FUEL INJECTION Elektronik olarak kontrol edilen yakıt enjeksiyonu

ELECTROPLATE Elektro kaplama. Bazı malzemelerin doğru akım kullanılarak başka bir metalle (ör. altın, gümüş, vb. kaplanması

ELEMENT (batarya) Eleman. Plaka grubu. 12 V bataryada 6 eleman bulunur.

ELLIOT TYPE AXLE Elliot tip dingil. Katı çubuk biçimindeki ön dingil

EMF (Electromotive force) Elektromotif kuvvet. (Voltaj)

EMISSIVITY Yayıcılık, yayma oranı

EMPTY WEIGHT Boş ağırlık

EN-BLOCK Tek parça, ör. tek parça dökülmüş blok

ENDPLAY îki parça arasındaki eksenel (uzunlamasına) hareket

ENERGY BALANCE Enerji dengesi (bilançosu)

ENERGY EFFICIENCY RATING (EER) Enerji etkinlik oranı

ENGINE ADAPTER Motor adaptörü. farklı motorların orijinal transmisyona bağlanabilmesi için kullanılan adaptör

ENGINE (Otomotiv) Motor

ENGINE DISPLACEMENT Motor strok hacmi

ENGINE PERFORMANCE Motor performansı

ENGINE POWER Motor gücü

EPICYCLOIDAL GEAR TRAIN Episikloid dişli sistemi

EP LUBRICANT (EP-Extreme Pressure) Ağır hizmet dişli yağı

EQUIVALENCE RATIO Yakıt fazlalık katsayısı

EQUILIBRIUM Denge

EQUIPMENT Ekipman, teçhizat, aletler

ESC (Electronic Spark Control) elektronik kıvılcım kontrolü

ET (Elapsed Time) Katetme süresi. Yarış otosunun 1/4 millik yarışı katetme süresi

ETHYL GASOLINE Etil benzin. Vuruntu direncini artırmak üzere etil katılmış benzin

ETHYLENE GLYCOL Etilen glikol, antifriz maddesi

EVAPORATION Buharlaşma

EVAPORATOR Buharlaştırıcı, klima sistemlerinde soğutucu akışkanın sıvı fazından buhara geçirildiği ünite

EXCESS AIR Fazla hava

EXCESS AIR FACTOR Hava fazlalık katsayısı

EXCITE Uyarma (elektriksel)

EXERGY Kullanılabilir enerji

EXHAUST CUTOUT Egzoz borusu ile susturucu arasına yerleştirilen Y-biçimli eleman

EXHAUST BRAKE Egzoz freni

EXHAUST GAS ANALYZER Egzoz gaz analizörü

EXHAUST GASES Egzoz gazları

EXHAUST MANIFOLD Egzoz manifoldu

EXHAUST PIPE Egzoz borusu

EXHAUST STROKE Egzoz stroku (zamanı, kursu)

EXHAUST TUNING Egzoz ayarı, egzoz borusunun maksimum verim sağlamak üzere kesilerek kısaltılması

EXHAUST VALVE Egzoz supabı

F

FAHRENHEIT (F) Fahrenheit derece olarak bir sıcaklık ölçüm birimi FAN Vantilatör, fan

FANFARE HORN Havalı (elektropnömatik) korna

FARAD Fasrad. Kondansatör kapasite birimi

FARM TRACTOR Tarla (çiftlik) traktörü

FEED THROUGH CAPACITOR Kondensatör üzerinden besleme

FEEDWATER HEATER Besleme suyu ısıtıcısı

FEELER GAGE Sentil. Parçalar arasındaki boşlukların ölçülmesinde kullanılan, tam ölçülü kalınlıklarda taşlanmış, sertleştirilmiş şeritler

FEELER STOCK Sentil

FENDER SKIRT Çamurluk eteği. Arka çamurluk açıklığının bir kısmını kapatmak üzere tasarlanan plaka.

FERROUS METAL Demir veya çelik içeren metal

F-HEAD ENGINE F tipi motor. Bir supabı blokta, diğeri kapakta olan motor

FIBER GLASS Fiberglas. Cam elyafı ve resin karışımından oluşan hafif ve kuvvetli malzeme. Botların ve otomobil gövdelerinin yapımında, hasarlanmış alanların tamirinde kullanılır.

FIELD Alan. Manyetik kuvvetle kaplanmış veya doldurulmuş alan

FIELD COIL Alan bobini. Demir veya çelik öz üzerine yalıtılmış tellerin sarılmasıyla elde edilen bobin. Telden akım geçtiğinde kuvvetli manyetik alan oluşur.

FILAMENT Flaman. Elektrik ampulünün içerisindeki akım geçtikçe ışık yayan ince tel

FILLET Kavis. Keskin köşelerdeki yuvarlatma

FILTER Filtre, süzgeç

FINAL DRIVE RATIO Son dişli oranı. Arka tekerleklerdeki toplam transmisyon (aktarma) oranı

FINISHING STONE (Honlama) Bitirme taşı. Honlamada bitirme aşamasında kullanılan ince taş

FIREWALL Sürücü kabini ile motoru ayıran metal bölme.

FIRE POINT Yanma noktası

FIRING ORDER Ateşleme sırası – 1, 5, 3, 6, 2, 4, vb.

FIRING SEQUENCE Ateşleme sırası – 1, 5, 3, 6, 2, 4, vb.

FIT Uyum. İki parça arasındaki temas alanı

FLAME GLOW PLUG Alev ısıtma bujisi

FLAME PROPAGATION Alevin yayılması

FLARING TOOL Havşa aleti. Boru bağlantıları için havş açmakta kullanılan alet

FLASHING LIGHT El feneri

FLASH CHAMBER Buharlaştırma odası

FLASH POINT Tutuşma noktası (sıcaklığı)

FLAT CRANK Yassı krank. Ana muylularından biri yuvarlaklığını kaybetmiş krank

FLAT HEAD Yassı kapak. Bütün supapları blokta olan motor

FLAT SPOT Karbüratör deliği. Gaz verme sırasında motorun bir an çekişten düşüp sonra tekrar çekmeye başladığı nokta

FLOAT BOWL Şamandıra haznesi. Karbüratörde şamandıranın içerisinde bulunduğu depo
FLOAT LEVEL Şamandıra seviyesi Karbüratörde şamandıra haznesindeki benzin seviyesi FLOODING Boğulma. Motora çok zengin karışım gitmesi ve motorun çalıştırılmasının zor olduğu durum
FLOW AREA Akış alanı, akış kesit alanı
FLOW RATE Debi

FLUID COUPLING Hidrolik kavrama
FLUID FLYWHEEL Akışkan volan

FLUTE Kesici takımlarda talaşın dışarıya taşınarak atıldığı oyuk
FLUX (Manyetizma) Manyetik alan içsrisinde hareket eden manyetik kuvvet hatları.
FLUX (Lehimleme) Oksitlenme önleyici.
FLYWHEEL Volan.

FLYWHEEL RING GEAR Volan dişlisi. Marş dişlisiyle kavraşarak motorun ilk hareketini sağlar

FOG LAMP Sis lambası.

FOG WARNING LAMP Sis uyarı lambası

FORCE Kuvvet, zorlama

FOOT POUND Foot pound. Newtonmetre gibi iş birimi

FOOT SELECTOR SWITCH Ayak selektör anahtarı. Farları kısa veya uzun hüzmeye geçirmek için ayakla kumanda edilen anahtar
FORCE Kuvvet FORCE-FIT Sıkı alıştırma

FORGE Sıcak dövme. Isıtılan metalin çekiçlenerek şekillendirilmesi FORWARD BRAKE SHOE Birinci, ileri veya öncü fren pabucu
FOUR BANGER, SIX BANGER, ETC. Dört silindir, altı silindir, vb.
FOUR-ON-THE-FLOOR Vites kolu döşemede olan dört hızlı mekanik vites kutusu.
FOUR-STROKE CYCLE ENGINE Dört zamanlı (stroklu) motor
FOUR-WHEEL DRIVE Dört çekerli. Jeep gibi, dört tekerleğinden güçlendirilen taşıt
FREE ELECTRONS Serbest elektronlar. Atom çekirdeğinin dış yörüngesindeki elektronlar FREEWHEEL Yokuş aşağı motor frensiz iniş.

FREEZING Donma. Sürtünüp ısınarak yağını kaybeden iki yüzeyin birbirine yapışması

FRICTION Sürtünme.

FRICTION BEARING Sürtünmeli yatak

FRICTION BRAKE Sürtünme freni

FRONT AXLE Ön dingil

FRONT WHEEL DRIVE Önden çekişli

FUEL Yakıt

FUEL AIR RATIO Yakıt hava oranı

FUEL BURNER Standard pompa benzini yerine alkol, nitro, vb. karışımı yakan yarış otomobili
FUEL CELL Yakıt hücresi, yakıt pili
FUEL CONSUMPTION Yakıt tüketimi
FUEL DELIVERY Yakıt sevki

FUELER Standard pompa benzini yerine alkol, nitro, vb. karışımı yakan yarış otomobili

FUEL FILTER Yakıt filtresi.

FUEL INJECTION PUMP Yakıt enjeksiyon pompası

FUEL INJECTION SYSTEM Yakıt enjeksiyon sistemi

FUEL MIXTURE Yakıt hava karışımı

FUEL PUMP Yakıt pompası

FUEL SYSTEM Yakıt sistemi

FUEL TANK Yakıt deposu

FULCRUM Destek. Bir levyenin bir cismi kaldırırken dönme merkezinde yer alan desteği

FULL-FLOATING AXLE Serbest dingil. Tekerlekleri konumunda veya doğrultusunda tutmayan, sadece döndüren arka dingil

FULL-FLOW OIL FI LTER Tam akışlı yağ filtresi.
FULL LOAD Tam yük

FULL HOUSE Değiştirilmiş ve performansı geliştirilmiş motor
FULL TIME FOUR-WHEEL DRIVE Her zaman dört çekerli
FUNNY CAR Güçlü motor takılmış yarış otomobili
FUSE Sigorta

G

GAL Galon

GALVONOMETER Galvanometre GAS Gaz

GAS BURNER Gaz yakıcı, standard benzin kullanan yarış otomobili GASKET Conta GASOLINE Benzin

GASOLINE INJECTION Benzin enjeksiyonu GASSER Standard benzin kullanan yarış otomobili

GASSING Gaz çıkışı. ?arj sırasında batarya elektrolitinden küçük hidrojen kabarcıklarının çıkması GAS TURBINE Gaz türbini GAUGE PRESSURE Gösterge basıncı GEAR Dişli

GEARBOX Dişli kutusu

GEAR RATIO Dişli oranı

GEAR SHIFT Vites değiştirme.

GENERATOR Jeneratör

GERMANIUM Germanyum, yarı iletken malzeme

GLASS Cam, fiber glas için de kullanılır.

GLASS PACK MUFFLER Fiber glas kaplı susturucu

GLAZE Camlaşma. Silindir yüzeylerinde oluşan cam gibi parlak yüzey

GLAZE BREAKER Camlaşma kırıcı, honlama aleti

GLOW PLUG Isıtma bujisi

GLOW TUBE Isıtma tüpü

GOGGLES İş gözlüğü.

GOVERNOR Governör, hız kontrol ünitesi

GPM (Gallons Per Minute) Galon/dakika

GRAVITY Yoğunluk

GRID Izgara

GRIND Taşlama

GROSS POWER (Yalın, çıplak, brüt güç) Vantilatör, hava filtresi, alternatör, egzoz sistemi, vb. olmaksızın motorun ürettiği maksimum güç

GROUND (Batarya) Şasiye bağlanan batarya ucu. GROWLER Armatür test aleti.

GUDGEON PIN Piston pimi.

GUM (Yakıt sistemi) Sakız, ositlenmiş yakıt artıkları GUT Otomobilin içini boşaltmak, soymak. GUTTED MUFFLER îçi boşaltılmış susturucu

GVW (Gross Vehicle Weight) Yolcular ve yükle birlikte toplam taşıt ağırlığı

H

HALF-MOON KEY Yarı ay biçimi anahtar HALL GENERATOR Hall jeneratörü HALOGEN LAMP Halojen ampul HAND BRAKE El freni, park freni HARMONIC BALANCER Titreşim damperi

HAZARD-WARNING AND TURN SIGNAL SYSTEM Tehlike uyarı ve dönüş sinyal sistemi HC Hidrokarbon

HEADERS Var olan ladeğiştirilen özel, düzgün akış hatlı egzoz manifoldu

HEADLAMPS Farlar

HEADLAMP AIMING Far yönlendirmesi

HEADLAMP FLASHER Far flaşörü

HEADLAMP RANGE Far sınıfı veya aydınlatma alanı

HEADLAMP SWITCH Far anahtarı

HEADLIGHTS Farlar

HEADLIGHT VERTICAL AIM CONTROL Far düşey (yön) eğim kontrolü

HEAT CAPACITY Isı kapasitesi

HEAT ENGîNE Isı makinesi

HEAT EXCHANGER Isı değiştiricisi

HEAT PUMP Isı pompası

HEAT RATE Isı oranı

HEAT TRANSFER Isı geçişi

HOMOGENEOUS Düzgün dağılı

HEAT CROSSOVER (V-8 motor) Karbüratör ısıtıcı çapraz egzoz bağlantısı.

HEAT ENGINE Isı motoru

HEAT EXCHANGER Isı değiştirici, eşanjör

HEATING PROCESS Isıl işlem

HEAT RANGE Isı sınıfı, derecelendirmesi

HEAT RISER Emme manifoldu ısıtıcısı (egzoz gazlarıyla)

HEAT SINK Soğutucu eleman

HEAT TREATMENT (Metal) Isıl işlem

HEEL Topuk

Hg Civa

HELICAL Helisel HELICAL GEAR Helisel dişli HEMI (hemispherical) Yarı küresel

HEMISPHERICAL COMBUSTION CHAMBER Yarı küresel yanma odası HERRINGBONE GEARS Çavuş dişli, dişleri V biçiminde olan dişliler HIGH COMPRESSION HEADS Yüksek sıkıştırmalı silindir kapağı HIGH-DISCHARGE TEST Hızlı deşarj testi HIGH FLUID FLOW Yüksek hızlı akış HIGHER HEATîNG VALUE Üst ısıl değer

HIGH LIFT ROCKER ARMS îticinin kaldırma yüksekliğini artıran külbütör manivelası HIGH-RISE MANIFOLD Manifold boğazı (karbüratörün bağlandığı kısım) yüksek emme manifoldu HIGH TENSION Yüksek gerilim (voltaj) HONE Honlama HOOD Kaput.

HOOD PINS Kaputu kapalı tutmak üzere tasarlanan pimler HOPPING UP Çşitli değişikliklerle motor performansının iyileştirilmesi HORIZONTAL-DRAFT CARBURETOR Yatay akışlı karbüratör HORIZONTAL-OPPOSED ENGINE Yatay karşı silindirli (boksör) motor HORN Korna

HORN RELAY Korna rölesi HORSEPOWER Beygir gücü

HOTCHKISS DRIVE Vites kutusu ile diferansiyel pinyonu arasında açık şaftlı bağlantı.

HOT ROD Yüksek performans (ekstra güç, iyi çekiş, kolay vites değişimi, daha iyi süspansiyon, vb.).

HOT SHOT BATTERY Genellikle altı voltluk kuru şarjlı batarya.

HOT SPOT Kızgın nokta

HOT WIRE Akım taşıyan kablo

HOUSING Hazne, muhafaza.

HP (Horsepower) Beygir gücü

HUB (tekerlek) Tekerlek göbeği, tekerleğin bağlandığı ünite

HUMIDIFICATION Nemlendirme

HYDRAULIC Hareketli akışkan

HYDRAULIC BRAKES Hidrolik frenler

HYDRAULIC LIFTER Hidrolik itici

HYDRAULICS Hareketli akışkan bilimi

HYDROCARBON Hidrokarbon, hidrojen ve karbon bileşimi

HYDROCARBON-UNBURNED Yanmamış hidrokarbon

HYDRODYNAMIC TRANSMISSION Hidrodinamik transmisyon

HYDROPNEUMATIC SUSPENSION Hidropnömatik süspansiyon

HYDROSTATIC TRANSMISSION Hidrostatik transmisyon

HYDROMETER Hidrometre, batarya elektrolit yoğunluğu ölçme aleti

HYPOID GEARING Hipoid dişli sistemi

I

ICEI (Internal Combustion Engine Institute) İçten yanmalı motor enstitüsü

ICING Buzlanma

ID (Inside diameter) iç çap

IDEAL GAS Mükemmel gaz

IDLE Rölanti

IDLE NEEDLE Rölanti iğnesi

IDLE VALVE Rölanti valfi

IGNITION Aterşeleme, tutuşturma

IGNITION COIL Ateşleme (indüksiyon) bobini

IGNITION DISTRIBUTOR (ateşleme) Distribütör

IGNITION LAG Tutuşma gecikmesi

IGNITION SWITCH Kontak (ateşleme) anahtarı

IGNITION SYSTEM Ateşleme sistemi

IGNITION TEMPERATURE Tutuşma sıcaklığı

IGNITION TIMING Ateşleme zamanlaması

I-HEAD ENGINE Engine having both valves in the head

IHP Indicated Horsepower

IMI Ignition Manufacturers’ Institute

IMPACT HORN Darbeli (elektromanyetik etkili) korna

IMPACT WRENCH Darbeli anahtar

IMPELLER İmpeller, kanatçıklı disk

IN. Inch

INCANDESCENT LAMP Akkor (far) lambası

INCLUDED ANGLE Dahili açı, direksiyon ekseni ile tekerlek ekseni arasındaki açı

INDEPENDENT SUSPENSION Bağımsız süspansiyon

INDICATED POWER (ip) İndike güç

INDUCTION İndüksiyon

INERT Reaksiyona girmeyen

INERTIA Atalet

INERTIA-DRIVE STARTING MOTOR Atalet etkili marş motoru INHIBITOR Koruyucu, önleyici

INTERNAL COMBUSTİON ENGINE İçten yanmalı motor INJECTION NOZZLE Enjeksiyon memesi INJECTION VALVE Enjeksiyon valfi INJECTOR Enjektör IN-LINE ENGINE Sıra tipi motor

IN-LINE FUEL-INJECTION PUMP Sıra tipi yakıt enjeksiyon pompası INPUT SHAFT Giriş mili

INSERT BEARING Yatak elemanı

INSTANTANEOUS BRAKING POWER Anlık frenleme gücü

INSTRUMENT PANEL Gösterge panosu

INSULATER Yalıtkan, yalıtıcı

INTAKE MANIFOLD Emme manifoldu

INTAKE LINE Emme hattı

INTAKE STROKE Emme stroku (kursu)

INTAKE VALVE Emme supabı.

INTEGRATED CIRCUIT (IC) Entegre devre

INTEGRAL îç, dahili.

INTENSIFIED INTERFERENCE SUPPRESSION Yoğun parazit giderimi INTERCOOLER Ara soğutucu INTERCOOLING Ara soğutma

INTERMEDIATE GEAR Ara vites, birinci ve en yüksek vites arasındaki vitesler.

INTERMITTENT Fasılalı

INTERNAL ENERGY îç enerji

INTERNALLY REVERSIBLE îçten tersinir

INTERNAL COMBUSTION ENGINE îçten yanmalı motor

ION îyon, elektriki olarak veya yüksek sıcaklık, vb. etkisiyle şarj olan atom veya molekül

IONIC CURRENT MEASUREMENT îyonik akım ölçümü

IONIZE (îyonize etmek, iyonlaştırmak

IRREVERSIBLE Tersinmez

ISENTROPIC Sabit entropide (izentropik)

ISOBARIC Sabit basınçta

ISOCHORIC Sabit hacimde

ISOTHERMAL Sabit sıcaklıkta (izotermal)

J

JERRY CAN Beş galonluk ekstra yakıt veya sıvı deposu

JET (Karbüratörde) Meme

JET PROPULSION CYCLE Tepkili çevrim

JETRONIC Jetronik, benzin enjeksiyon sistemi

JOURNAL Muylu

JUICE BRAKES Hidrolik frenler

K

KEY Anahtar, (birleştirme elemanı olarak) kama KEYWAY Kama yarığı

KICKDOWN SWITCH Kikdavn anahtarı, otomatik viteslerde vites küçülterek ivme sağlamada kullanılır. KILL SWITCH Acil durumlarda güvenlik kontak kapatma anahtarı KINGPIN King pim, dingil pimi

KINGPIN or STEERING AXIS INCLINATION King pim açısı, king pimin üst uçlarının içeriye birbirine doğru olması.

K-JETRONIC Döndürmesiz, mekanik sürekli enjeksiyon

KNOCK Vuruntu, detonasyon olarak da adlandırılır

KNOCKING Vuruntu

KNURL (Bir yüzeyi) Ezerek şişirme

L

LACQUER Laker Hızlı kuruyan otomotive gövde boyası LAMBDA SENSOR Lamda algılayıcı LAMINATED Katmanlı

LANCHESTER BALANCER Lanchester dengeleyici LAND Oyukları birbirinden ayıran metal çıkıntı LAP Tur

LAP or LAPPING Lepleme LATENT HEAT Gizli ısı LATERAL SLIP Yanal kayma

LATERAL STABILITY Yanal kararlılık

LAW Yasa

LB Pound

LEAD İletken

LEAD Kurşun

LEAD BURNING İki iletkenin uçlarını eriterek birleştirme LEADING BRAKE SHOE Birinci, ileri veya öncü fren pabucu LEAF SPRING Yaprak yay LEAN MIXTURE Fakir karışım LENS Mercek

LEVELING SYSTEM Seviyeleme sistemi L-HEAD ENGINE L tipi motor LIGHTENED VALVES Hafifleştirilmiş supaplar LIGHT-LOAD TEST Hafif yük testi

LIMITED-SLIP DIFFERENTIAL Sınırlı kaymalı differansiyel (bir tekerlek kaydığında diğerine tork transferi sağlayan).

LINES OF FORCE Kuvvet hatları LINKAGE Mafsallı mekanizma LIQUID Sıvı

LIQUID TRACTION Tekerleklere su ilavesiyle çekişın artırılması LIQUID WITHDRAWAL (LPG) Sıvı LPG ‘nin deponun altından çekilmesi LITER Litre

LIVE AXLE Tahrik edilen dingil LIVE WIRE Bkz. Hot Wire

L- JETRONIC Döndürülmeyen, elektronik kontrollü benzin enjeksiyonu LOAD RANGE Lastiğin yük aralığı

LOG MANIFOLD Dört veya daha fazla karbüratör takılabilen özel manifold

LONG and SHORT ARM SUSPENSION Uzun ve kısa kollu süspansiyon

LONGITUDINAL LEAF SPRING Uzunlamasına (monte edilmiş) yaprak yay

LOUVER Havalandırma yarıkları

LOW BRAKE PEDAL Düşük fren pedalı

LOWER BEAM Alt hüzme

LOWER HEATİNG VALUE Alt ısıl değer

LOW LEAD FUEL Az kurşunlu benzin

LPG (Liquefied petroleum gas) Sıvılaştırılmış petrol gazı

LUBRICANT Yağ

LUBRICATING OIL Yağlama yağı

LUG Motorun uygun vitesin seçilememesi nedeniyle çekişten düşmesi LUGGAGE COMPARTMENT Bagaj

M

MACH NUMBER Mach sayısı MAG Magneto

MAGNAFLUX Özelkimysal çatlak kontrol yöntemi

MAGNET Mıknatıs

MAGNETIC FIELD Manyetik alan.

MAGNETIC PULSE GENERATOR Manyetik darbe jeneratörü. MAGNETIC SWITCH Manyetik anahtar MAGNETO Manyeto

MAGS or MAG WHEEL Hafif, (alüminyum veya alaşım) spor tekerlek MAIN BEARING SUPPORTS Ana yatak destekleri MANDREL Mandren.

MANIFOLD HEAT CONTROL VALVE Manifold ısı kontrol valfi MANIFOLD INJECTION Manifold enjeksiyonu MANOMETER Manometre

MANUALLY SHIFTED TRANSMISSION Elle değiştirilen transmisyon

MASS FLOW RATE Kütle debisi

MASTER CYLINDER Merkez silindiri

MAXIMUM SPEED En yüksek hız

MEAN EFFECTIVE PRESSURE Ortalama efektif basınç

MECHANICAL BRAKES Mekanik, elle kumanda edilen servis (park) freni MECHANICAL EFFICIENCY Mekanik verim MECHANICAL GOVERNOR Mekanik governör (regülatör) MEGOHM 1,000,000 ohm

MEMA (Motor and Equipment Manufacturers’ Association) Motor ve Ekipmanları îmalatcıları Birliği

MEP (Mean Effective Pressure) Ortalama efektif basınç.

MERCURY Civa

MESH Kavreştırma

METAL FATIGUE Metal yorulması

METERING ROD Ölçme çubuğu

METRIC SIZE Metrik ölçü

MICA Mika, yalıtkan

MICROFARAD 1 /1,000,000 farad

MICROMETER Mikrometre.

MIKE Mikrometre veya mikrometre ile ölçme

MILL Motor veya freze

MILLING MACHINE Freze tezgahı

MISFIRE Tekleme

MIXTURE Karışım

MIXTURE FORMATION Karışım teşkili MODIFICATION Değişiklik, tadilat

MODULATOR Hidrolik sistemde basıç kontrol veya ayar elemanı MOIST AIR Nemli hava MOLD Döküm kalıbı

MOMENT OF INERTIA Atalet momenti MOMENTUM Momentum

MONOBLOCK Monoblok, tüm silindirler aynı blokta

MOPED Küçük motosiklet, moped

MOTORCYCLE Motosiklet.

MOTOR VEHICLE Motorlu taşıt

MPH (Miles per hour) saatte gidilen mil

MUD & SNOW TIRE Çamur ve kar lastiği

MUFFLER Susturucu

MULTIPLE CIRCUIT BRAKING SYSTEM Çok devreli fren sistemi MULTIPLE LINE BRAKING SYSTEM Çok hatlı fren sistemi MULTIPLE DISC CLUTCH Çok diskli kavrama MULTI-VISCOSITY OILS Çok dereceli yağlar ör. (SAE 10W – 30)

N

NADA (National Automobile Dealers’ Association) Milli otomobil satıcıları birliği

NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing) Milli stok otomobil yarışçıları birliği

NEEDLE BEARING îğneli yatak .

NEEDLE VALVE îğne valf.

NEGATIVE TERMINAL Negatif kutup

NET POWER Net güç. Vantilatör, hava filtresi, alternatör, egzoz sistemi, vb. motorun taşıta monte edildiğinde

üzerinde bulunan bütün sistemlerle birlikte motorun ürettiği maksimum güç.

NEUTRAL POINT Nötr nokta

NEUTRON Nötron (atomda)

NEWTON’S LAW Newton Kanunu

NHRA (National Hot Rod Association) Milli sıcak rot birliği

NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) Milli otoyol trafik güvenliği kaydı NITROGEN Azot

NITROGEN OXIDES Nitrojen (azot) oksitleri

NLGI (National Lubricating Grease Institute). Milli Yağlama gres enstitüsü

NONFERROUS METALS Demir dışı metaller

NO-LOAD TEST Yüksüz test

NONCONDUCTOR Yalıtkan

NORMAL SHOCK Normal şok

NOx Nitrojn (azot) oksitleri

NOZZLE Lüle

NOZZLE HOLDER ASSEMBLY Lüle tutucu ünitesi NSC (National Safety Council) Milli Emniyet Konseyi NUCLEUS Atom çekirdeği NUMBER DRILLS Matkap ucu takımı

O

OCTANE Oktan

OCTANE RATING Oktan derecesi OD (Outside diameter) Dış çap

ODOMETER Odometre. Katedilen mesafeyi ölçmek ve kaydetmek üzere kullanılan alet

OEM (Original Equipment Manufacturer) Orijinal teçhizat imalatcısı

OFF CENTER Merkezden kaçıklık

OFF-ROAD VEHICLE Karayolu dışı taşıt

OHC (Overhead camshaft) Üsten kam mili

OHM Ohm, direnç ölçü birimi

OHMMETER Ohmmetre, direnç ölçü aleti

OIL BATH AIR CLEANER Yağ banyolu hava filtresi

OIL BURNER Yağ yakıcı (Yağ yakan motor için kullanılır)

OIL-COMBINATION SPLASH and PRESSURE SYSTEM Çarpmalı ve basınçlı yağlama birleşik sistemi OIL FILTER Yağ filtresi

OIL -FULL PRESSURE SYSTEM Tam basınçlı yağlama sistemi

OIL GALLERY Yağ galerisi, yağ kanalı

OIL – ML (Motor Light) Hafif hizmet motor yağı

OIL – MM (Motor Medium) Orta hizmet motor yağı

OIL -MS (Motor Severe) Yüksek hız veya ağır hizmet motor yağı

OIL PUMP Yağ pompası

OIL PUMPING Yağ pompalama, yağ yakma. Yağın segmanları geçerek yanma odasına girmesi ve orada yanması.

OIL SEAL Yağ contası, keçesi

OIL SLINGER Yağ deflektörü

OIL -SPLASH SYSTEM Çarpmalı yağlama sistemi

OPACITY Geçirgenlik, ışık geçirgenliği

OPEN CIRCUIT Açık devre, iletkeni kopuk veya ayrılmış devre

OPPOSED CYLINDER ENGINE Karşıt silindirli motor. Boksör motor

ORSAT GAZ ANALYZER Orsat gaz analiz cihazı

OSCILLATION Salınım

OSCILLOSCOPE Osiloskop

OTTO CYCLE Otto çevrimi

OUTPUT Çıkış (gücü)

OUTPUT SHAFT Çıkış mili

OVERCHARGING Aşırı şarj

OVERDRIVE Overdrive, aşırı hız

OVERHEAD CAMSHAFT Üstten kam

OVERHEAD VALVES Üstten supaplar

OVERRUN BRAKING SYSTEM

OVERRUNNING CLUTCH Tek yönlü mekanik kavrama

OVERRUNNING CLUTCH STARTER DRIVE Marş motoru tek yönlü kavraması, ayrılıncaya kadar kavraşma devam eder.

OVERSQUARE ENGINE Kare üstü motor, silindir çapı stroktan fazla olan motor OVERSTEER Aşırı yönlendirmeli OVERTAKING Geçiş, sollama

OXIDES OF NITROGEN (NOx) Nitrojen (azot) oksitleri OXIDIZE (Metal) Oksitleme

OXIDIZING FLAME Ositleyici alev, oksijeni fazla kaynak alevi OXYGEN Oksijen gazı

P

PAN Alt, karter

PANCAKE ENGINE Pankek motor. Silindirleri yatay konumda olan motor

PAPER AIR CLEANER Kağıt hava filtresi PARALLEL CIRCUIT Paralel devre

PARALLELOGRAM STEERING LINKAGE Paralelkenarlı direksiyon mafsal bağlantısı

PARKING BRAKE Park freni

PARKING LAMP Park lambası

PARTİAL PRESSURE Kısmi basınç

PARTICULATES Partiküller, parçacıklar

PART LOAD Kısmi yük

PASSENGER CAR Binek (yolcu) otomobili

PATH Yol

PAWL Kayıcı mafsal PAYLOAD Taşıma yükü

PCV (Positive Crankcase Ventilation) Pozitif karter havalandırma

PEEL or BURN RUBBER Soyulma veya yanmış lastik. İvmelenme sırasında tahrik eden lastiklerin yolda kayması. PEEN Şişirme (ör. perçin başı)

PENETRATING OIL Nüfuz edici (içine işleyici, ör. pas sökücü) yağ

PERCENT EXCESS AIR fazla hava yüzdesi

PERFECT GAS Mükemmel gaz

PERFORMANCE, Etkinlik

PERIPHERY Dış kenar, çevre

PERMANENT MAGNET Kalıcı mıknatıs.

PETROL Benzin

PHILLIPS HEAD SCREW Yıldız başlı kücük civata.

PHOSPHOR-BRONZE Fosforlu bronz, yatak malzemesi

PHOTOCHEMICAL SMOG Fotokimyasal duman

PICKUP Kamyonet

PICK-UP Toplamak, yerden alma

PIEZOELECTRIC IGNITION Piezoelektrik ateşleme

PILOT SHAFT Pilot mil. Parçaların ayarlanması için sisteme takılan fakat sonra esas mille değiştirilen mil. PING Ping (vuruntu) sesi PINION CARRIER Pinyon taşıyıcı

PINION (Gear) Pinyon dişli, çeviren veya çevrilen küçük dişli PIPES Borular

PISTON BOSS Pisron Çıkıntıları. Piston pim deliği etrafındaki yapım

PISTON COLLAPSE Piston çökmesi. Piston eteğinde aşırı ısı ve sürekli darbe gerilimlerine bağlı çap küçülmesi.

PISTON DISPLACEMENT Piston yerdeğiştirme hacmi, strok (kurs) hacmi

PISTON HEAD Piston başı, en üst segmanın üstünde kalan kısım

PISTON LANDS Piston boşluklu alanı, pistonun segman oyukları arasında kalan kısmı

PISTON PIN or WRIST PIN Piston pimi

PISTON RING (Compression) Kompresyon segmanı

PISTON RING (Oil Control) Yağ segmanı

PISTON RING END GAP Segman ağız aralığı. Silindire yerleştirilmiş durumdaki segmanın uçları arasındaki aralık. PISTON RING EXPANDER Segman genişletme yayı.

PISTON RING GROOVE Segman oyuğu. Segmanların takıldığı piston üzerine açılmış oyuklar.

PISTON RING SIDE CLEARANCE Segman yan boşluğu

PISTON SKIRT Piston eteği. Pistonun segmanların altında kalan kısmı

PISTON SKIRT EXPANDER Piston eteği genişletme yayı

PITMAN ARM Pitman kolu. Direksiyon kuvvetini direksiyon mafsal sistemine ileten kol PITS Yarış pistindeki servis (yakıt dolumu, lastik değişimi, mekanik tamirat, vb.) alanı PIT STOP Pit duruşu

PIVOT Pivot. Parçaların etrafında hareket ettği pim veya şaft

PLANET CARRIER Planet taşıyıcı

PLANET GEARS Planet dişliler

PLANETARY GEARSET Planet dişli takımı

PLATE (Battery) Plaka

PLAY Oyun, gezinme, iki parça arasındaki hareket PLEXIGLAS Pleksiglas, akrilik plastik. PLIES (Tire) Lastik emdirilmiş dokuma katmanlar PLUG GAPPING Buji tırnak aralığı ayarı. PLUNGER Plancır, küçük piston.

PLY RATING (Tires) Katman sınıflandırması. Latiğin yük taşıma kapasitesinin gösterilmesi.

PNEUMATIC GOVERNOR Pnömatik (hava ile çalışan) governör PNEUMATIC SUSPENSION Pnömatik (havalı) süspansiyon POLARITY (Battery Terminals) Polarite. Batarya uçlarının + veya – olması POLARITY (Magnet) Polarite. Bir mıknatısın uçlarının N veya S olması POLARIZING Polarizasyon POLE Kutup

POLE SHOE Bobin sargılarının yerleştirildiği metal parça

POLYTROPİC Plitropik

PONY CAR Küçük, spor otomobil

POPPET VALVE Mantar başlı supap

POROSITY Gözeneklilik, metal içerisindeki küçük hava veya gaz cepleri PORT Port, delik, kanal

POSITIVE CASTER ANGLE Pozitif kaster açısı POSITIVE TERMINAL Pozitif kutup başı POST (Battery) Kutup başı POT Karbüratör

POUR POINT Akma noktası. Belirli koşullarda akışkanın akabileceği en düşük sıcaklık POWER-ASSISTED BRAKE SYSTEM Güç yardımlı fren sistemi

POWER BRAKES Güç frenleri. Geleneksel hidrolik fren sistemine motor vakumuyla çalışan bir vakum pistonu eklenerek, bu pistonun fren pedalı veya merkez pompasına uyguladığı basınçla, sürücünün aracı durdurması için uygulaması gereken kuvvetin azaltıldığı frenler. POWER-BRAKING SYSTEM Güç fren sistemi POWER CYCLE Güç çevrimi

POWER-DRIVEN VEHICLE Güçlendirilen (bir güç kaynağı ile) taşıt.

POWER STEERING Güç direksiyon sistemi. Sürücünün çabasına katkı sağlamak üzere hidrolik basınçtan yararlanan sistem.

POWER or FIRING STROKE Güç veya ateşleme stroku, zamanı.

POWER-WEIGHT FACTOR; Güç ağırlığı

POWER TO WEIGHT RATIO Güç/ağırlık oranı

POWER TRAIN Güç aktarma organları

PPM (Parts-per-million) Milyonda bir.

PRECHAMBER ENGINE Ön (yanma) odalı motor

PRECISION INSERT BEARING Kusinet. Değiştirilebilir, hassas, iki parçadan oluşan halka biçimindeki yatak elemanları.

PRE-COMBUSTION CHAMBER Ön yanma odası

PRE-ENGAGED-DRIVE STARTING MOTOR Önceden kavraşmalı marş motoru

PREHEATING Ön ısıtma

PREIGNITION Erken ateşleme

PRELOADING Ön yükleme

PREMIUM GASOLINE Süper benzin

PRESS-FIT Pres geçme, sıkı geçme

PRESSURE Basınç

PRESSURE BLEEDER Basınç sızdırıcı

PRESSURE CAP Basınç kapağı, (ör. basınçlı soğutma sistemindeki radyatör kapağı) PRESSURE-CHARGING Basıçlı doldurma PRESSURE RATIO Basınç oranı

PRESSURE RELIEF VALVE Baısnç kontrol valfi, belirli bir basınçta açılmak üzere tasarlanmış valf

PRESSURE RISE COEFFICIENT Basınç yükselme katsayısı

PRESSURE SENSOR Basınç algılayıcı (sensörü)

PRIMARY CIRCUIT Birinci (primer) devre

PRIMARY BRAKE SHOE Birinci, ileri veya öncü fren pabucu

PRIMARY WINDING Birinci (primer) sargı

PRIMARY WIRES Birinci (primer) kablolar

PRINTED CIRCUIT Baskı devresi.

PRODUCTS OF COMBUSTION Yanma sonu ürünleri

PROGRESSIVE LINKAGE Aşamalı mafsallı bağlantı. (ör. çok boğazlı karbüratörde önce bir gaz kelebeğini ve

ardından belirli bir noktada ikinci kelebeği açan mekanizma

PRONY BRAKE Prony freni (dinamometre)

PROPANE (LPG) Propan (C3H8) gazı

PROPELLER SHAFT Tahrik mili

PSI (Pounds per square inch) libre/inçkare.

PSYCHROMETRIC CHART Psikrometrik diyagram

PULL IT DOWN (Engine) Motorun sökülmesi, demontaj

PULSATION DAMPER Akış dalgası sönümleyici

PUMPING THE GAS PEDAL Gaz pedalını pompalama

PURE SUBSTANCE Saf madde

PURGE Temizleme

PUSH ROD Supap itici çubuğu

PYLON Trafik kontrol işareti Q

QUADRA-TRAC Dört tekerlekten tahrik QUANTITY Miktar QUENCH (Flame) Sönme QUENCHING Sıvıya daldırarak soğutma QUICK CHARGER Çabuk şarj cihazı QUICKSILVER Civa

R

RACE (Bearing) Dış veya iç rulmanlı yatak bileziği

RACE CAMSHAFT Değişken (kam profili değiştirilebilen) kam mili

RACING SLICK Drag yarışlarında kullanılan geniş temas yüzeyli dişsiz lastik

RACK AND PINION GEARBOX (Steering) Pinyon dişlili direksiyon kutusu

RADIAL Merkez doğrultusunda

RADIAL ENGINE Yıldız motor

RADIAL-PLY TIRE Radyal lastik

RADIATION Radyasyon, ısının ışıma yoluyla taşınımı

RADIATOR Radyatör

RADIUS RODS Dingile tutturulmuş ve çerçeveye bağlı olarak salınan, dingili şasi çerçevesine göre dik konumda tutan rotlar. RAIL Ray

RAKED Zemin mesafesi, otomobilin önünde veya arkasında eğimli bir görüntü veren zemin mesafesi

RAM AIR Ram havası, taşıtın öne hareketine bağlı olarak alınan hava

RAM INDUCTION Ram girişi

RAM INTAKE MANIFOLD Ram emme manifoldu

RATED POWER (Engine); Anma gücü

RATIO Oran

REACTANTS Yanma işlemine girenler REAM Raybalama REAR AXLE Arka dingil

REAR AXLE HOUSING Arka dingil muhafazası REAR-WHEEL DRIVE Arkadan tahrikli RECEIVER-DRIER Alıcı-kurutucu RECHARGING Yeniden şarj

RECIPROCATING ACTION Pistonların ileri geri hareketi

RECIRCULATING BALL WORM AND NUT Bilyeli somun tipi direksiyon kutusu

RECTIFIER AC (alternatif akım) DC (doğru akım) dönüştürücü

RED LINE Kırmızı hat. Önerilen maksimum motor devri

REDUCED PRESSURE îndirgenmiş basınç

REDUCED TEMPERATURE îndirgenmiş sıcaklık

REDUCING FLAME Asetileni fazla kaynak alevi

REFRIGERANT Soğutucu akışkan

REFRIGERATOR Soğutma makinesi

REGENERATION Rejenerasyon (iç ısıtma)

REGULATOR Regülatör

RELAY Röle.

RELIEVE Rahatlatma.

RESIDUAL MAGNETISM Artık manyetizma RESISTANCE Direnç

RESISTOR Direnç elemanı

RESISTOR SPARK PLUG Dirençli buji

RESONATOR Küçük susturucu.

RETAINER Tutucu

RETARDER Geciktirici

RETRO-REFLECTOR Geriye yansıtıcı

REVERSE-ELLIOT TYPE AXLE Ters elliot tipi dingil

REVERSE FLUSH Ters akışlı yıkama (radyatör temizleme)

REVERSE IDLER GEAR Geri vites ara dişlisi

REVERSIBLE Tersinir

REVERSIBLE WORK Tersinir iş

RICARDO PRINCIPLE Ricardo Prensibi

RICH MIXTURE Zengin karışım

RIDING THE CLUTCH Pedalı sürmek, Sürücünün hareket sırasında ayağını debriyaj pedalı üzerinde tutması 1 RIGID AXLE Rijit dingil RING Segman

RING GAP Segman ağız aralığı RING EXPANDER Segman yayı RING GEAR Halka dişli RING GROOVES Piston oyuğu, yarığı

RING JOB Segman işi, silindirlerin yenileştirilerek yeni segmanların takılması RING RIDGE Segman çıkıntısı, silindirin segmanların ulaşamadığı üst bölümü RIVET Perçin

RMA (Rubber Manufacturer’s Association) Lastik imalatcıları birliği.

ROAD FEEL Yol hissi, direksiyon sistemi aracılığıyla sürücüye iletilen yol titreşimleri

ROAD SPEED Yol hızı.

ROAD TRAFFIC LEGISLATION Karayolları Trafik Kanunu

ROCKER ARM Külbütör manivelası, parmağı

ROCKER ARM SHAFT Külbütör mili

ROCKER PANEL Marşbiyel, eşik

ROCKWELL HARDNESS Rockwell sertliği

ROD Çubuk, biyel, sert araba kullanımı

RODDING THE RADIATOR Radyatör şişleme

ROLL BAR Devrilme çubuğu. Şasinin bir yanından diğerine giden ve taşıtın devrilmesi halinde sürücüyü koruyan ağır çelik çubuk.

ROLLER BEARING Rulmanlı yatak

ROLLER CLUTCH Rulmanlı kavrama

ROLLER TAPPETS or LIFTERS Rulmanlı supap itici

ROLLING FRICTION Yuvarlanma sürtünmesi

ROLLING RADIUS Yuvarlanma yarıçapı

ROTARY ENGINE Wankel motoru

ROTARY FLOW Dönel akış

ROTARY MOTION Dnel hareket, dönme hareketi

ROTATING SHAFT Dönen mil

ROTATIONAL FREQUENCY Dönme frekansı

ROTOR Rotor

ROUGHING STONE Kaba işleme taşı RPM (Revolutions per minute) Devir/dakika RUNNING-FIT Boşluklu (yağlamaya yetecek kadar) alıştırma RUNNING IN Alıştırma, rodaj

S

SAE (Society of Automotive Engineers) Otomobil Mühendisleri Birliği

SAE or RATED POWER SAE veya anma gücü

SAFETY DISTANCE Güvenlik mesafesi

SAFETY FACTOR Güvenlik katsayısı

SAFETY HUBS Güvenlik göbeği, poryası

SAFETY RIM Güvenlik halkası, jantı

SAFETY VALVE Güvenlik valfi

SAND BLAST Püskürtme yoluyla temizleme kumu

SATURATION Doyma

SAYBOLT VISCOMETER Sayvolt viskometresi

SCALE Ölçek. Soğutma sisteminde pas ve mineral birikmesi

SCATTER SHIELD Dönen parçaların etrafına yerleştirilen çelik veya naylon koruyucu SCAVENGING Süpürme

SCHRADER VALVE Klima servis valfi (lastiklerde kullanılan supaplara benzer yay yüklemeli valf) SCORE Çizik SCREEN Perde, süzgeç SCREENING Perdeleme

SCREW EXTRACTOR Civata kırığı sökme aparatı SCS (Speed Control Switch) Hız kontrol anahtarı SEALED BEAM HEADLIGHT Yekpare far

SEALED BEARING Yalıtılmış yatak. Fabrikada yağlanarak yalıtılan ve sonradan yağlama gerektirmeyen yatak SEAT Oturma yüzeyi, koltuk SEAT BELT Emniyet kemeri

SECONDARY BRAKING SYSTEM îkinci (yardımcı) fren sistemi SECONDARY CIRCUIT îkinci (sekonder) devre

SECONDARY, REVERSE, or TRAILING BRAKE SHOE îkinci, arka veya izleyen fren pabucu

SECONDARY WIRES îkinci (sekonder) devre kabloları.

SECTION MODULUS Kesit modülü

SECTION WIDTH (Tire) Kesit genişliği

SEDIMENT Tortu

SEGMENTS Dilimler

SEIZE Donma

SELF DISCHARGE Self deşarj (kendi kendine boşalma) SELF-ENERGIZING Kendi kendine enerjilenme

SEMA (Specialty Equipment Manufacturer’s Association) Uzmanlık Aletleri îamlatcıları Birliği SEMICONDUCTOR Yarı iletken

SEMICONDUCTOR IGNITION SYSTEM Yarı iletkenli ateşleme sistemi

SEMI-ELLIPTICAL SPRING Yarı eliptik yay. Bir ana yaprak ve giderek kısalan yapraklardan oluşan yay

SEMI-FLOATING AXLE Yarı gezer (yüzer) dingil

SEPARATOR Seperatör, ayırıcı plaka

SERIES CIRCUIT Seri devre

SERIES-PARALLEL CIRCUIT Seri-paralel devre

SERVICE BRAKING SYSTEM Servis fren sistemi

SERVICE PART Servis parçası (kısmı)

SERVO (Transmission) Servo. Bir başka kısmı çekmek veya itmek için kullanılan eleman

SERVO ACTION Servo hareket. Fren sisteminde birinci pabucun bir ucunun ikinci pabuca bağlı olduğu ve kuvvet

ilettiği hareket biçimi.

SET Takım, kurma

SHACKLE Küpe, zincir baklası

SHAKING FORCE Sarsma kuvveti

SHEATHED-ELEMENT GLOW PLUG Koruyucu elemanlı kızdırma bujisi SHIFT FORKS Vites değiştirme çatalı

SHIFT LEVER Değiştirme levyesi, marş motoru pinyon dişlisini kavraştırıp ayırmaya yarayan levye SHIFT POINT Vites değiştirme noktası. Vitesin değiştirilmesi gereken motor veya taşıt hızı anı SHIFT RAILS Vites değiştirme çatallarının üzerinde kaydığı çubuklar. SHOCK ABSORBER Amortisör.

SHORT BLOCK Krank mili ve piston mekanizması takılmış haldeki blok SHROUD Davlumbaz SHIM Şim

SHIMMY Salgı, yalpa, ön tekerleklerin bir yandan diğerine titremesi SHORT veya SHORT CIRCUIT Kısa devre SHRINK-FIT Sıkı geçme

SHUNT Şönt. Bir elektrik devresindeki alternatif geçiş kısmı

SHUNT WINDING Şönt sarım (bobinde).

SIDE-DRAFT CARBURETOR Yan emişli, yatay akışlı karbüratör

SIDE-MARKER LAMP Yan işaret lambası

SIDE-VALVE ENGINE Yandan supaplı motor

SIDE VALVES Yan supaplar

SILENCER Susturucu

SILVER SOLDER Gümüş kaynağı (lehimi) SIMULTANEOUS REACTION Eşzamanlı reaksiyon SINGLE-BARREL CARBURETOR Tek boğazlı karbüratör DOUBLE-BARREL CARBURETOR İki boğazlı karbüratör SINGLE-CIRCUIT BRAKING SYSTEM Tek devreli fren sistemi SINGLE-LINE BRAKING SYSTEM Tek devreli fren sistemi

SINTERED BRONZE Sinterlenmiş bronz. İnce bronz parçacıklarının preslenmesiyle elde edilen gözenekli bronz SKIDDING Kayma

SKID PLATE Kaydırma plakası. karter, vites kutusu, yakıt deposu vb. korumak üzere taşıtın altına tutturulan plaka SKINS Lastikler.

SKIRTS Etekler, arka çamurluk mesnedi

SLANT ENGINE Eğimli motor. Düşey durumdan eğilimiş sıra tipi motor

SLICKS Çok geniş dişsiz lastik

SLIDING-FIT Kaygan alıştırma

SLIDING GEAR Kayıcı dişli

SLIP ANGLE Kayma açısı

SLIP JOINT Kayıcı mafsal

SLIP RINGS Kayıcı yüzükler, bir ac makinede, armatür sargıları ile fırçalar arasında dönen teması sağlayan halkalar

SLUDGE Çamur. Motorun içinde biriken toz, yağ ve su karışımı siyah çamurumsu artıklar

SMOG Koyu duman

SNAP RING Emniyet segmanı

SNOW CHAIN Kar zinciri.

SNUBBER Kısıtlayıcı. Parçaların hareketini kısıtlamak üzere kullanılan parça

SODIUM VALVE Sodyumlu supap.

SOHC (single overhead camshaft) Üstten tek kamlı

SOLDERING Lehimleme

SOLENOID Solenoid

SOLENOID RELAY Solenoid rölesi.

SOLENOID SWITCH Elektromagnetik elektrik düğmesi, anahtar SOLVENT Çözücü SONIC VELOCITY Ses hızı

SOUPING Çorbalama, çeşitli değişikliklerle motor performansının artırılması SPARK Kıvılcım

SPARK ADVANCE Kıvılcım avansı, ateşleme avansı

SPARK ARRESTOR Kıvılcım önleyici. Egzozdan kıvılcım çıkmasını önleyen eleman

SPARK GAP Kıvılcım aralığı, buji tırnak aralığı.

SPARK IGNITION Kıvılcım ateşlemeli

SPARK IGNITION ENGINE Kıvılcım (buji ile) ateşlemeli motor

SPARK KNOCK Kıvılcım vuruntusu.

SPARK PLUG Buji

SPARK PLUG CONNECTOR Buji kablo bağlantı fişi SPECIFIC Özgül

SPECIFIC FUEL CONSUMPTION Özgül yakıt tüketimi SPECIFIC HEAT Özgül ısı

SPECIFIC GRAVITY Özgül gravite, Herhangi bir maddenin özgül ağırlık veya yoğunluğunun suyun özgül ağırlık veya yoğunluğuna oranı SPEEDOMETER Hız göstergesi

SPIDER GEARS Örümcek dişliler. Diferansiyel haznesine pimlenen küçük dişliler SPINDLE (Wheel) Ön dingil, ön tekerlek yataklarını içinde bulunduran işlenmiş şaft SPIRAL BEVEL GEAR Diferansiyelde kullanılan halka ve pinyon dişli takımı SPLINE İki oyuk arasında yer alan metal, alan SPLINED JOINT Kayıcı kardan mafsalı SPLIT MANIFOLD Ayrılmış manifold

SPOILER Hızlı spor otomobillerin arka tarafına yerleştirilen hava yönlendirici kanat SPONGY PEDAL Süngerimsi pedal. Fren sisteminde hava olduğunda hissedilen durum SPOOL BALANCE VALVE (Otomatik Transmisyon) Hidrolik dengeleme valfi SPOOL VALVE Üzerinde dişler açılmış makara biçimli valf

SPORTS CAR Spor otomobil. Genellikle küçük, alçak askılı, yüksek performanslı motorlu otomobilleri tanımlamak için kullanılır

SPOT WELD Nokta kaynağı SPRAG CLUTCH Tek yönlü kavrama

SPRING Yay

SPRING BOOSTER Yay destekleyici

SPRING CAPACITY AT GROUND Maksimum yay yükü. Maksimum normal yük konumuna kadar yüklenmiş taşıtın toplam ağırlığı

SPRING CAPACITY AT PAD Tam yüklü konumda yaylar tarafından taşınan taşıt ağırlığı SPRING LOADED Yay yüklü. Bir parçanın bir yay veya yaylar tarafından yerinde tutulması SPRING STEEL Yay çeliği

SPRING WINDUP Arka yaprak yayların ivmelenme veya frenleme sırasında kabul edilen eğri biçimi SPROCKET Zincir dişlisi

SPRUNG WEIGHT Asılı ağırlık. Süspansiyon sistemi tarafından desteklenen taşıt parçalarının toplam ağırlığı SPUR GEAR Düz dişli. Dişleri mile paralel olarak açılmış dişli.

SPURT or SQUIRT HOLE Fışkırtma deliği. Biyelin büyük tarafında yağlama yağı fışkırtan küçük delik

SQUARE ENGINE Kare motor. Silindir çapı ve stroku eşit motor

SQ. FT. (Square Foot). Ayakkare (alan ölçüsü)

SQ. IN. (Square Inch) inçkare

STABILITY Kararlılık

STABILIZER BAR Dengeleme çubuğu

STAMPING Presleme

STANDARD REFERENCE STATE Standard referans durumu

STANDARD STATE GIBBS FUNCTION CHANGE Standard durum (hal) Gibbs fonksiyonu değişimi

STARTER BATTERY Marş bataryası (akü)

STARTING MOTOR Marş motoru.

STATIC RADIUS Statik yarıçap

STATIONARY Hareketsiz

STATION WAGON Station wagon

STATOR Stator

STEAM TRAP Buhar kapanı

STEEL PACK MUFFLER Çelik paket susturucu

STEERING ARMS Direksiyon kolları

STEERING SYSTEM Direksiyon sistemi

STEERING AXIS INCLINATION Bkz. Kingpin Inclination

STEERING GEAR Direksiyon dişlileri

STEERING GEOMETRY Direksiyon geometrisi, ön düzen geometrisi STEERING KNUCKLE Direksiyon mafsalı, rotil STEERING KNUCKLE ANGLE Direksiyon mafsalı açısı STEERING WHEEL Direksiyon simidi

STEP-VOLTAGE CONTROL îki basamaklı jeneratör kontrolu, (ya yüksek ya da düşük güç veren) STETHOSCOPE Steteskop, motor gürültüsü dinleme aygıtı

STICK SHIFT Değişik mafsal biçimleri kullanılarak elle kumanda edilen transmisyon

STOCK CAR Fabrikanın ürettiği haldeki otomobil

STOICHIOMETRîC COMBUSTION Stokiometrik, teorik tam yanma

STOP LAMP Stop lambası

STOPPING DISTANCE Durma mesafesi

STORAGE BATTERY Akümülatör

STORMER Fırtına yapar. Hızla uzaklaşmakta olan otomobil STOVEBOLT 6-silindir, sıra tipi, üstten supaplı, Chevrolet (GMC) motor

STREET ROD Cadde (yol) rotu. Caddede iyi günlük performans sağlamak üzere hafifçe değiştirilmiş motor. STRESS Gerilme STRIP Şerit

STRIPING TOOL Boya ile çizgi çizme aparatı STROBOSCOPE Avans tabancası STROKE Strok, kurs

STROKED CRANKSHAFT Biyel muylu çıkıntıları birbirinden kaçık yapılmış (boyu uzamış) krank mili STROKER Stroklu krankmili kullanılan motor STUD Saplama

STUD PULLER Saplama çektirmesi. SUBSONIC Sesaltı SUCTION Emme, vakum

SUCTION THROTTLING VALVE Klima buharlaştırıcısı ile kompresörü arasına yerleştirilen valf SULFATION Sülfatlaşma SULPHURIC ACID Sülfürik asit

SUMP Karter yağ haznesi

SUN GEAR Güneş dişli

SUNROOF Güneşlik kapağı

SUPER CAR Yüksek güçlü otomobil

SUPERCHARGER Süperşarjer. Aşırı doldurucu

SURFACE TENSION Yüzey gerilmesi

SUPERSONIC Sesüstü

SUPER STOCK Süper stok. Güç ve performansı iyileştirilmek üzere değişiklik yapılarek üretilmiş otomobil

SUPPLY PUMP Besleme pompası

SURROUNDINGS Çevre

SUSPENSION Süspansiyon

SWEPT VOLUME Süpürme hacmi

SWEATING Sert lehimleme

SWING AXLE Serbest süspansiyonlu dingil

SWITCH Elektrik düğmesi. Bir elektrik devresini açıp kapatan anahtar SYNCHROMESH TRANSMISSION Senkromeçli vites kutusu SYNCHRONIZE Senkronize etmek, aynı zamana getirmek, uyumlu hale getirmek SYNCHROSCOPE Sinkroskop. Ateşleme sistemi elemanlarını test etmekte kullanılan bir cihaz

T

TACHOMETER Device used to indicate speed of engine in rpm TAIL LAMP Kuyruk lambası

TAIL PIPE Kuyruk borusu, susturucudan çıkışa kadar olan egzoz borusu TAP Pafta

TAP AND DIE SET Klavuz-pafta takımı TAPERED ROLLER BEARING Konik rulmanlı yatak TAPPET Supap ayar vidası TAPPET NOISE Supap vuruntusu

TCS (Transmission Controlled Spark) transmisyon kontrollü kıvılcım

TDC (Top Dead Center) üst ölü nokta

TEL (TETRA-ETHYL LEAD) Kurşun tetra etil

TELLTALE RELAY Uyarı rölesi

TEMPER Isıl işlem

TENSION Çekme, germe

TERMINAL Uç

TEST BENCH Deney tezgahı

TESTER Deney aparatı

T-HEAD ENGINE T tipi motor

THEORETICAL CYCLE Teorik çevrim

THEORETICAL COMBUSTION Teorik yanma

THERMAL EFFICIENCY Isıl verim.

THERMAL RADIATION Isıl radyasyon

THERMOCOUPLE Termokupl, ısıl çift

THERMOCOUPLE SPARK PLUG Termokupl buji

THERMODYNAMICS Termodinamik

THERMOSTAT Termostat

THERMOSTATIC GAUGE Termostattik gösterge

THIRD BRUSH Üçüncü fırça

THRUST Tepki

THREE PHASE Üç fazlı.

THREE-QUARTER RACE CAMSHAFT Üç çeyrek kam mili (yaygın kam militipi)

THROAT Boğaz (lüle veya yayıcı için)

THROTTLE VALVE Gaz kelebeği

THROTTLING VALVE, (expansion valve) Kısılma vanası

THROTTLING ORIFICE Kısıcı orifis

THROW Krank mili muylu çıkıntısı

THROWING A ROD Biyel fırlatma

THRUST BEARING Eksenel basınç yatağı

THRUST WASHER Eksenel gezinti pulu

THYRISTOR Tristör

TIE POD Direksiyon kollarını birleştiren rot veya rotlar

TIG Gas tungsten arc welding (Tungsten Inert Gas) Tungsten ark kaynağı

TIMING Zaman ayarı

TIMING CHAIN Zaman zinciri

TIMING GEARS Zaman dişlileri

TIMING LIGHT Zaman lambası (avans tabancası)

TIMING MARKS Zaman işaretleri

TINNING Kalaylama

TIRE Lastik (taşıt lastiği)

TIRE BALANCE Lastik balansı, dengelemesi

TIRE BEAD Lastiğin janta oturma yüzeyi

TIRE CASING Lastik gövdesi (dişler hariç)

TIRE PLIES Lastik dokuları

TIRE ROTATION Lastik değişimi (periyodik olarak, önlerin arkalarla, vb. TIRE SIDEWALL Lastik yanağı TIRE TREAD Lastik dişi

TML (TETRA-METHYL LEAD) Kurşun tetra metil

TOE-IN Tekerleklerin ön taraflarının arka taraflarına oranla kapalılık miktarı

TOE-OUT Tekerleklerin ön taraflarının arka taraflarına oranla açıklık miktarı

TOE-OUT OF TURNS Virajda tekerleklerin ön taraflarının arka taraflarına oranla açıklık miktarı

TOGGLE SWITCH Küçük levye tipi anahtar

TOOTH HEEL Diş topuğu

TOOTH TOE Dişin iç ucunun darlığı

TOP OFF Deponun tam olarak doldurulması

TOP DEAD CENTER (TDC) Üst ölü nokta

TORQUE Tork döndürme momenti

TORQUE CONVERTER Tork konverter, dönüştürücü

TORQUE MULTIPLICATION (Otomatik Transmisyon) Tork artışı

TORQUE TUBE DRIVE Tork tüpü ile çekiş

TORQUE WRENCH Tork anahtarı

TORSIONAL VIBRATION Burulma titreşimi

TORSION BAR Burulma çubuğu

TORSION BAR SUSPENSION Burulma çubuklu süspansiyon

TOTAL BRAKING TIME Toplam frenleme süresi

TOTALLY REVERSİBLE Tümden tersinir

TOWING VEHICLE Çekici taşıt.

TOXIC EMISSIONS Zehirli emisyonlar

TRACK İz genişliği

TRACTIVE RESISTANCE Çekiş direnci TRACTION BAR Çeki çubuğu

TRACTION DIFFERENTIAL Bkz. Limited-Slip Differential TRAILER Treyler, römork TRAMP Ön tekerleklerin zıplaması

TRANSAXLE (transmission and differential) vites kutusu ve diferansiyel birlikte tek ünite.

TRANSFER Geçiş, iletim, aktarım

TRANSFER CASE Transfer kutusu

TRANSFORMER Transformatör

TRANSISTOR IGNITION Transistörlü ateşleme

TRANSISTOR REGULATOR Transistörlü regülatör

TRANSISTORIZED IGNITION SYSTEM Transistörlü ateşleme sistemi

TRANSMISSION Transmisyon, güç aktarma organları

TRANSMISSION ADAPTER Transmisyon adaptörü

TRANSMISSION Transmisyon, vites kutusu

TRANSPORT Aktarım (kütle ile taşınma)

TRANSVERSE LEAF SPRING Çapraz, taşıtın uzunlamasına dik yaprak yay

TRAPS Zamana karşı yarış alanı

TREAD İki ön veya iki arka tekerlek arasındaki mesafe

TREAD (Tire) Diş, lastiğin yola temas eden kısmı

TREAD WIDTH (Tire) Diş genişliği. En dıştaki dişlerin dış kenarları arasında diş yüzeyi boyunca ölçülen mesafe TRIP ODOMETER Seyahat odometresi. Seyahat mesafesini ölçen yardımcı odometre. TROUBLESHOOTING Arızacılık

TRS (Transmission Regulated Spark) transmisyon kontrollu kıvılcım

TRUCK Kamyon

TUBE CUTTER Boru kesici

TUBELESS TIRE İç lastiksiz lastik

TUNE-UP Maksimum performans için motor parçalarının kontrol, tamir ve ayarı TURBOCHARGER Türboşarjer, egzozla güçlendirilen süperşarjer TURBULENCE Türbülans

TURNING-CLEARANCE CIRCLE Dönüş aralık dairesi TURNING RADIUS Dönme yarıçapı TURN-SIGNAL FLASHER Dönüş sinyal flaşörü TURN-SIGNAL SYSTEM Dönüş sinyal sistemi TV ROD Kelebek valf mili

TVS (Thermostatic Vacuum Switch) Termostatik vakum anahtarı

TWENTY-FIVE-AMPERE RATE (Bir batarya sınıflandırması) Yirmibeş amper derecesi, sınıfı TWENTY-HOUR RATE (Bir batarya sınıflandırması) Yirmi amper derecesi, sınıfı TWIST DRILL Burgulu matkap kalemi TWO-STROKE CYCLE ENGINE İki zamanlı motor

U

UNBURNED HYDROCARBON Yanmamış hidrokarbon UNDERCOATING Alt kaplama

UNDER-SQUARE ENGINE Karealtı motor. Silindir çapı stroktan küçük motor UNDERSTEER Yetersiz dümenleme

UNIT BODY Ünite gövde. Şasi çerçevesi görevi yapan otomobil gövdesi UNIVERSAL JOINT Üniversal mafsal.

UNSPRUNG WEIGHT Yaysız ağırlık. Otomobilin süspansiyon sistemiyle taşınmayan kısımlarının ağırlığı

UPDRAFT CARBURETOR Yukarı akışlı karbüratör

UPPER BEAM Üst kol, üst ışın

UPSET Çekiçleyerek çap büyütme

UPSHIFT Vites büyütme.

URBAN TRAFFIC ?ehir içi trafiği

USEFUL WORK Faydalı iş

V

VACUUM Vakum, atmosfer basıncından düşük basınç. VACUUM ADVANCE (Distributor) Vakum avansı VACUUM BOOSTER Yardımcı vakum pompası VACUUM BRAKING SYSTEM Vakumlu fren sistemi VACUUM GAGE Vakum göstergesi VACUUM PUMP Vakum pompası, vakum üreten pompa

VACUUM RUNOUT POINT Sistemin vakumu ile en yüksek fren kuvvetinin elde edildiği nokta VACUUM SWITCH Vakum anahtarı. Vakumla açılıp kapanan anahtar VACUUM TANK Vakum deposu VALVE Supap, valf

VALVE ARRANGEMENT Supap düzenlemesi

VALVE CLEARANCE (Engine) Supap boşluğu. Supap sapı ile külbütör manivelası arasındaki boşluk VALVE DURATION Supabın açık kalma süresi (krank açısı cinsinden) VALVE FACE Supap oturma yüzeyi

VALVE FLOAT Supap yüzmesi. Çok yüksek hızlarda supabın kapanamadan tekrar açılması VALVE GRINDING Supap taşlama VALVE GUIDE Supap klavuzu VALVE HEAD (Engine) Supap başı

VALVE-IN-HEAD ENGINE Supapları kapakta olan üstten supaplı motor

VALVE KEEPER or VALVE KEY or VALVE RETAINER Supap tırnağı. Supap yayı, supap yayı tablası ve supap sapını bir

arada tutan küçük parça.

VALVE LASH Supap boşluğu

VALVE LIFT Supabın maksimum kalkma yüksekliği

VALVE LIFTER or CAM FOLLOWER Supap iticisi

VALVE MARGIN Supap oturma yüzeyi genişliği

VALVE OIL SEAL Supap yağ yalıtıcı

VALVE OVERLAP Supap bindirmesi

VALVE PORT Supap portu (deliği)

VALVE ROTATOR Supap döndürücü

VALVE SEAT Supap oturma yüzeyi

VALVE SEAT GRINDING Supap yüzeyi yaşlaması

VALVE SEAT INSERT Baga

VALVE SPRING Supap yayı

VALVE STEM (Engine) Supap sapı

VALVE TAPPET Supap ayar civatası

VALVE TIMING Supap zamanlaması

VALVE TRAIN Supap mekanizması

VALVE UMBRELLA Supap klavuz sızdırmazlık contası

VANE Kanatcık, palet

VANE PUMP Paletli pompa

VAPOUR Buhar

VAPOUR PRESSURE Buhar basıncı VAPOR LOCK Buhar kilidi veya tıkacı VAPOR SEPARATOR Buhar ayırıcı

VARIABLE PITCH STATOR Kanatcıkları ayarlanabilen stator

VARNISH Vernik, cila. Uzun süreli veya sıcak kullanım nedeniyle motorun iç kısımlarında oluşan artıklar V-BELT V kayışı VEE-ENGINE V tipi motor VEHICLE Taşıt.

VEHICLE BODY Taşıt gövdesi, kaporta VEHICLE HEATER Taşıt ısıtıcısı VELOCITY Hız.

VELOCITY COEFFICIENT Hız katsayısı

VELOCITY OF SOUND Ses hızı

VENT TUBE Havalandırma borusu

VENTURI Ventüri

VIBRATION Titreşim

VIBRATION DAMPER Titreşim damperi

VISCOSIMETER Viskozimetre, viskozite ölçme aleti

VISCOSITY Viskozite, sıvıların akmaya karşı direnci

VISCOSITY INDEX Viskozite indeksi

VISIBILITY Görüş, görünebilirik

VOLATILE Easily evaporated

VOLATILITY Uçuculuk (benzin, alkol, vb.)

VOLT Volt, elektriksel gerilim birimi

VOLTAGE Voltaj

VOLTAGE DROP Voltaj düşmesi

VOLTAGE REGULATOR Voltaj regülatörü

VOLTMETER Voltmetre

VOLUME Hacim

VOLUMETRÎC Hacimsel

VOLUMETRIC EFFICIENCY Hacimsel verim

VOLUME EXPANSIVITY Hacimsel genişleyebilirlik

VOLUMETRIC FLOW RATE Hacimsel debi

VORTEX FLOW Burgu gibi dönerek ilerleyen akış

VULCANIZATION Vulkanizasyon, lastik bileşiğinin karakteristiklerini değiştirmek için uygulanan ısıl işlem

W

WANDERING (Steering) Ön tekerleklerin sağa sola yalpalaması

WANKEL ENGINE Dönel motor, wankel motoru

WARNING TRIANGLE Uyarı üçgeni

WASHER Pul rondela

WATER COOLING Su ile soğutma

WATER JACKET Su ceketi

WATER PUMP Su (devridaim) pompası

WEDGE Kama, kama tipi yanma odası kullanan motor

WEDGE COMBUSTION CHAMBER Kama tipi yanma odası

WEIGHT (Curb) Yolcusuz taşıt ağırlığı (yağlama, soğutma ve yakıt sistemi dolu

WEIGHT (Shipping) Temel taşıt ağırlığı (soğutma sıvısı ve yakıt yok)

WEIGHT (Sprung) Ağırlık (asılı ağırlığa bakınız)

WEIGHT DISTRIBUTION Ağırlık dağılımı. Taşıt toplam ağırlıığnın ön ve arka dingiller tarafından taşınan yüzdeleri WELD Kaynak. îki metalin ısıtılıp eritilerek birleştirilmesi WET BULB TEMPERATURE Yaş termometre sıcaklığı

WET SLEEVE Yaş gömlek. Motorda dış yüzeyi soğutma sıvısıyla direkt temasta olan silindir gömleği WHEEL ALIGNER Tekerlek (ön düzen) ayar cihazı WHEEL BALANCER Tekerlek balans cihazı

WHEELBASE Dingil mesafesi. Ön tekerlekler ile arka tekerlekler arasındaki mesafe

WHEEL CYLINDER Tekerlek silindiri. Hidrolik fren sisteminde merkez silindirinden gelen basıncı fren pabuçlarına ve kampanaya uygulayan eleman

WHEEL HOP Tekerlek sıçraması. Ani ivmelenme sırasında tekerleğin sıçrama hareketi.

WHEELIE BARS Tekerlek çubukları. Yarış arabalarının (drag racer) ani ivmelenmelerinde aracın ön tarafının

zeminden fazla kalkmasını önlemek üzere kullanılan kollar

WHEEL LUG or LUG BOLT Tekerlek bijon civataları. Tekerleği göbeğe bağlayan civatalar

WHEEL RAKE Kamber, tekerlek king piminin eğimi

WHEEL RIM Tekerlek jantı

WHEEL-SLIP BRAKE Tekerlek kayıcı freni

WHEEL SUSPENSION Tekerlek süspansiyonu

WIDE TREADS, WIDE OVAL, etc. Geniş lastikler. Lastiğin kesit yükseklik / genişlik oranı yaklaşık 0,70 olan lastikler

WINDING THE ENGINE Motoru maksimum devrinde çalıştırma.

WINDSCREEN Taşıtın ön camı

WINDSHIELD Taşıtın ön camı

WIND TUNNEL Rüzgâr tüneli

WIPER Silecek, cam sileceği

WIPER BLADE ELEMENT Cam sileceği elemanı

WIRING DIAGRAM Tesisat diyagramı.

WISHBONE Lades kemiği. Süspansiyon kumanda kolu. Bazı otomobillerde dingil karesini şasi çerçevesiyle birlikte tutmak için kullanılan rot kurgusu

WITNESS MARKS Tanık işaretleri. Parçaları uygun konumlarında yerleştirmek için kullanılan işaretler WORKING FLUID Aracı akışkan WORKING PRESSURE Çalışma basıncı

WORM GEAR Kurt dişli, mil üzerine kabaca spiral biçiminde açılmış dişli

WORM AND ROLLER Direksiyon milinde kurt dişli ve kurt dişli ile kavraşmak üzere çapraz konik pimin bir ucunda rulman kullanan direksiyon tipi

WORM AND SECTOR Kurt dişli ve sektör. Direksiyon milinde kurt dişli ile kavraşan dişli sektörü kullanan direksiyon tipi

WORM AND TAPER PIN Kurt dişli ve konik pim. Direksiyon milinde kurt dişli ve çapraz konik pim kullanan direksiyon tipi

WRIST PIN Piston pimi